Навигација

Виртуелна изложба предмета Урбанистичко пројектовање 1 и 2: “Компоновање насеља по задатом моделу”

АктуелностиНовости и обавјештењаСавез Студената АГГФРадионице и изложбеУрбанистичко пројектовање 2 - УП2Урбанистичко пројектовање 1 - УП1

Видео „Компоновање насеља по задатом моделу“ приказује део процеса рада на предмету Урбанистичко пројектовање (1, 2), кроз радове студената 3. године студијског програма Архитектуре, током академске 2021/22 године. Представљена су студентска истраживања програмских начела, принципа пројектовања и типологија урбане форме задатих модела насеља. На основу закључака истраживања студенти су креирали идејне концепте конкретног насеља у Бањалуци. Приказани су резултати дводневне радионице анимације коју је водила Андреа Вираг, апсолвент на студијском програму Анимације, Академије умјетности, Универзитета у Бањој Луци. Радионица анимације је реализована током циклуса „Укомпонуј и регулиши кварт“. Варијанте композиционих склопова насеља формиране су и испитиване на макетама насеља, али по програмским начелима и принципима пројектовања задатих модела. Резултати двосеместралног курса су урбанистичко-архитектонска решења насеља "Нови мост", на локацији Психијатријске клинике у Бањалуци, уз стари универзитетски кампус.

Урбанистичко пројектовање 1 и Урбанистичко пројектовање 2 су једносеместрални предмети на трећој години студијског програма Архитектуре, који су континуирано извођени од 2004/2005 до 2021/2022 академске године. Настали су током прилагођавања курикулума предмета Урбанистичко пројектовање и целокупног наставног плана Архитектонског одсека - Болоњском систему. Урбанистичко пројектовање је предмет са треће године студија Архитектуре који је осмислио и предавао, одговорни наставник проф. др Миодраг Ралевић, од 1999/2000 до 2014/15. Настава је организована на аутентичан начин, уз активно учешће више категорија сарадника: виших асистената, асистената и млађих сарадника – студената демонстратора. Захваљујући таквом приступу, многи данашњи наставници и сарадници АГГФ-а, пронашли су се, развијали и усавршавали управо на овом предмету.

У оквиру предмета се тежи савладавању метода и техника процеса урбанистичког пројектовања, повезивању стечених знања и вештина у процесу урбанистичког пројектовања кроз примену савладане методологије пројектовања сложених урбаних целина у конкретном окружењу, до нивоа идејних урбанистичко-архитектонских решења. Циљ предмета Урбанистичко пројектовање 1 је оспособљавање студената да савременим приступима и методама процеса урбанистичког пројектовања креирају идејне концепте развоја за конкретне градске целине. Кроз три графичка рада студенти: (1) - предлажу идејне концепте идеалне урбане заједнице; (2) - истражују програмска начела, принципе пројектовања и типологије урбане форме задатих модела насеља (теоријских - концептуалних и искуствених - реализованих или експерименталних): Традиционални европски градски блок - Београд, Модернистички градски блок - “Борик“ Бањалука; “Karl Marx Hof” - Karl Ehn; “Habitat 67”- Moshe Safdie; „Traumhaus Funari“- MVRDV; “Green City Housing Comlex”- Chybik+Kristof Associated Architects; “Housing Brdo 2” - Dekleva Gregorič arhitekti и (3) - креирају идејне концепте конкретног насеља у Бањалуци. На предмету Урбанистичко пројектовање 2 студенти се обучавају за израду идејних решења урбанистичких пројеката, до Р=1:500. Процес пројектовања има три циклуса и три графичка рада: (1) - «Уклопи се у контекст» - провера усклађености са постојећим контекстом, идејних концепата насеља, насталих на предмету Урбанистичко пројектовање 1; (2) - «Укомпонуј и регулиши кварт» - компоновање варијанти склопова на тродимензионалним симулационим моделима/макетама насеља, по програмским начелима и принципима пројектовања задатих модела; (3) - Идејно урбанистичко-архитектонско решење насеља са одређеним принципима архитектонске организације и материјализације простора