Навигација

Конкурс за упис студената у академској 2022/2023. години - I циклус студија

АктуелностиНовости и обавјештењаСавез Студената АГГФУПИС 2022/2023
Упис нове генерације студената: Пријемни испити 27. јуна
 

 

Први уписни рок – Први циклус студија

Универзитет у Бањој Луци објавиће 8. јуна 2022. године конкурс за упис нове генерације студенaта.

Текст конкурса за упис студенaта у прву годину студија на свим циклусима студија у академској 2022/23. години биће објављен у дневним новинама и на интернетској страници Универзитета у Бањој Луци www.unibl.org.

  • пријављивање кандидата почиње 20.06.2022. године, а завршава 24.06.2022. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);    
  • полагање пријемног испита обавиће се 27.06.2022. године са почетком у 9,00 часова
  • објављивање резултата конкурса је 29.06.2022. године до 14,00 часова;
  • упис примљених кандидата почиње 04.07.2022. године, а завршава се 08.07.2022. године;

Љекарско увјерење 

Кандидат који се налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење издато од стране регистроване здравствене установе (кандидати љекарско увјерење могу добити у Медицинском специјалистичком центру Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука /IV павиљон Студентског центра у Студентском граду, Кампус Универзитета у Бањој Луци/, број телефона: 051/301-324, радним данима 08.00 – 16.00 часова), које ће, поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз психолога

.