Навигација

АП3 – консултације и финална предаја

Огласна плочаАрхитектураАрхитектонско пројектовање 3 - АП3

Посљедње консултације прије финалне предаје одржаће се у понедјељак, 3. фебруара, у периоду од 14 до 16 часова (Кампус).

Право да присуствују имају студенти који на консултације донесу адекватно исцртане фасаде или просторни (тродимензинални) приказ објекта. Неће бити прихваћене фасаде са прелиминарне предаје.

 

Термин финалне предаје је четвртак, 6. фебруар, од 9 до 10 часова. Након 10 часова, учионица се закључава и почиње оцјењивање.

                Потребни прилози за финалну предају су:

                               Урбанистичко рјешење, Р 1:500

Приказ урбанистичког рјешења може садржати фотографије макете, као и саму макету уколико сматрате да је она довољно репрезентативна за финалну предају. Потребно је избјегавати предају старих прилога урбанистичког рјешења, нарочито ако су они неусаглашени са рјешењима групација и појединачних кућа које су разрађиване.

Ситуациони план, Р 1:200

Ситуација треба да садржи читљив приказ односа између јавних, заједничких и приватних простора (такође, између поплочаних и озелењених), назначене колске и пјешачке саобраћајнице у непосредном окружењу групације или куће, те искључиво најосновније висинске коте (уз, еветуално, хоризонтално котирање параметара парцеле, као што су укупне димензије, дистанца грађевинске линије и сл.; за већину радова то неће бити неоходно.). Обухват ситуације треба да је таква да укључује барем неколико постојећих објеката, као и неразрађиваних кућа које су дио (новог) урбанистичког рјешења.

                               Основа приземља са партерним уређењем, Р 1:50 или 1:100

                               Основа осталих етажа, Р 1:50 или 1:100

Одабир размјере тиче се обухвата разрађиваног сегмента. Појединачне куће и једноставне групације могу се цртати у размјери 1:50. Комплекснијим и већим групацијама, за ову предају, одговара размјера 1:100. Могуће је одабрати приказ односа у групацији (са уређењем партера) у Р 1:100,  а затим дати појединачне основе кућа у Р 1:50.

Основа садржи најважније висинске коте; котирање хоризонталних димензија није потребно

                               Каратнеристични пресјеци (два или више), Р 1:50 или 1:100

Карактеристично значи... карактеристично. Пресјек треба да прође кроз дијелове куће који кућу понајвише одређују (нпр. ако је атријумска кроз атријум). Најмање један пресјек треба да пресјече степениште.

Пожељно је да размјера пресјека одговара размјери усвојеној за основе, међутим, изузеци су могући и понекад сасвим одговарајући.

Пресјеци садрже само најважније висинске коте (без линијског котирања).

У пресјецима се не црта намјештај.

                               Изгледи (фасаде), Р 1:100

                               Просторни (тродимензинални) приказ објекта

                               Макета,  Р 1:100

Поред наведених прилога, могуће је предати и елементе концепта, пројектантског процеса и сл., уз одговарајућу селекцију (избјегавати хрпе ирелевантних папира од претходних 4 мјесеца). Концептуални дијаграми и други сличан материјал не морају бити „изворни“, тј. нацртани управо у вријеме када су осмишљени. Сасвим је у реду да се такви дијаграми поново нацртају и/или измијене.

Избјегавајте претрпавање појединачних листова различитим прилозима. Посебно је важно да изгледима буде остављено довољно простора (више пута је понављано: линија терена... дрво... (можда) људска силуета у размјери итд.

                              

СРЕЋАН РАД!