Навигација

АП3 - Припрема за 6. час, 12.11.2019.

Огласна плочаАрхитектураАрхитектонско пројектовање 3 - АП3

За наредни час потребно је:

  • Завршити све претходне задатке (ситуација и макета урбанистичке структуре, фотографија сегмента и његова разрада кроз активности становања итд.)
  • Дефинисати сопствена пројектантска полазишта, намјере, начела и питања у односу на једнопородично становање (у високим густинама) и у односу на пројектовање групација и појединачних јединица у датом контексту. Другим ријечима: дефинисати свој концепт, те одабрати начин да се тај концепт формално представи (усмено представљање, дијаграм, тезе, кратак текст, концептуална макета, скице, скице на фотографијама локације, скице на фотографијама макете, колаж итд. -  по жељи и личним афинитетима; не нужно све од наведеног). Концепт урбанизма и концепт куће (или мале групације кућа) не морају бити у потпуности повезани између себе, нити морају произилазити из истих тема и ставова.
  • Урбанистичко рјешење на нивоу блока. Рјешење може бити више или мање ослоњено на до сада рађене вјежбе ('10 кућа', '20, 30 и више кућа'), али мора бити базирано у високим густинама једнопородичног становања. Нпр. допуштено је да укупан број нових стамбених јединица у блоку може бити мањи од бројева који су се до сада помињали на вјежбама, али једино на начин да се ипак задрже неке групације високе густине. (Прилози: урбанистичка ситуација Р 1:500, макета Р 1:500. У приказу се препоручује одређени степен недовршености/отворености форме самих појединачних јединица, али ипак виши степен довршености него код концептуалних урбанистичких макета које су неки од вас до сада доносили)
  • Студија опште форме одабране групације и њеног окружења, Р 1:500. На примјер, то могу бити уличне (или дворишне) фасаде групације или цјелокупног низа. Или посебан сегмент макете (или више њих). Или скице. У сваком случају, опустите се и овај дио задатка урадите тако да заиста испитате како ће, у начелу и угрубо, изгледати архитектура ваше групације или појединачне јединице. Форма у којој ћете то урадити је мање важна; важно је да започнете са тим процесом релативно рано.
  • Дијаграм одабраног сегмента или индивидуалне куће у основи и пресјеку, Р 1:200. Дијаграм – који је, добрим дијелом, слободна форма треба да покаже односе: између јавног, заједничког, приватног и личног... између кућа у групацији... између приземља и спрата/спратова... између изграђеног и припадајућег вањског простора (између кућа и њихових дворишта)... између различитих активности у кући - било индивидуално (рад, обједовање, игра, спавање и сл.), било груписано у одређене зоне типа „улазна“, „дневна“, „сервисна“, „ноћна“

Извињавамо се због релативно касног објављивања овог упутства, али сматрајте ово само упутством о формалном дијелу. На вашем концепу, урбанизму и архитектури сте могли да радите (и вјероватно јесте) све вријеме, без посебних упутстава.

Консултације, ако су потребне: понедјељак, од 17.00 до 17.15h. На консултацијама се неће разматрати ваша рјешења, него се само може попричати о евентуалним нејасноћама у самом задатку.

Час у уторак ће укључивати вашу презентацију урађеног материјала (оквирно, од 10h).

Опустите се и срећан рад!