Навигација

АП3 - Припрема за 3. час, 22.10.2019.

Огласна плочаAрхитектураАрхитектонско пројектовање 3 - АП3

У уторак, 15.10., настава из предмета Архитектонско пројектовање неће бити одржана због планираног одсуства великог броја студената (који путују на студијско путовање у Беч). Неодржани часови ће би бити адекватно надокнађени у наредном периоду, а за час 22.10. потребно је припремити сљедећи материјал:

  1. Увијек носити листове папира формата А3, те материјал и прибор за израду макета.
  2. Израђена макета постојећег стања, према геодетским подлогама подијељеним на претходном часу. Макета треба да буде направљена тачно у размјери (како у хоризонталним, тако и у вертикалним мјерама), прецизно и чврсто израђена, са једним бројем елемената постојећег стања који нису трајно причвршћени. Дакле, овај посљедњи захтјев се не односи на све елементе, него на оне чије је уклањање (или мијењање) највјероватније кроз ток проналаска нових просторних рјешења. Степен поједностављивања и апстраховања секундарних елемената форме (нпр. косина крова, стрехе итд.) оставља се на слободан избор. Избјегавати сувишне детаље. Пожељно је да макета буде израђена – дакле, и терен и објекти – у једној боји материјала. Препоручујемо да се макета прави након студијског путовања (као активност која не захтијева посебан мисаони и креативни ангажман у вријеме док се своде утисци). Такође препоручујемо да се на самој локцији обаве додатне анализе и снимања за потребе израде макете.
  3. Прва верзија урбанистичке структуре; тема: 10 кућа. Потребно је интервенисати у постојећој структури блока дефинишући нове групације и нове фронтове, линије кретања и мјеста задржавања, домене јавног и домене приватног, просторе људи и просторе аутомобила – све то са укључених и адекватно назначених минимално 10 нових стамбених јединица (и без претјераног уклањања постојећих објеката високог и средњег бонитета). Истовремено, појам „куће“ у истом поступку (у оквиру предложене нове урбанистичке структуре) потребно је - кроз дијаграме, скице и елементе макете -  истражити, модификовати и унаприједити. Кућу, за потребе овог задатка, не треба посматрати само као (правоугаони) хоризонтални габарит грађеног објекта, него ју је нужно видјети је као јединствен систем грађене структуре и њој припадајућег вањског простора. Кућа и двориште раде заједно. Двориште није само на коти терена. Куће нису изоловане од других кућа.

Потребно је фокусирати се на цјелине, групе и обједињујуће елементе: не појединачне куће, него низ или фронт; не саобраћајнице и тротоари, него линије кретања и сагледавања; не кућа и двориште, него цјелина животног простора; не парцелација, него континуитет просторних појава. Итд.

Велика стабла на локацији се (углавном) задржавају.

Производ: дијаграмске карте, скице просторних елемената на картама (евентуално колажи), једноставни дијаграми кућа, скице специфичних елемената, елементи макете.

Размјера 1:500.

Није страшни као што звучи. Још једном пажљиво прочитајте задатак и потрудите се да га разумијете – а онда се опустите; без грча и без страха од „погрешних“ рјешења.

                Срећан пут и  срећан рад!