Навигација

АП45 за трећи час

AрхитектураАрхитектонско пројектовање 5 - АП5Архитектонско пројектовање 4 - АП4

Драги студенти,

Нако што сте анализирали примјере, снимили локацију, одабрали 6 фотографија, именовали их и направили макету постојећег контекста добили сте за задаћу два сљедећа задатка:

1. Текс Џејн Џејкобс  прочитати и скицирати текст са појмовима на А3

https://drive.google.com/open?id=1LWDOXCNc1eKFcWXE2FU8wi-l5uqFlzbL

2. Направити урбанистички набачај који се тиче:

а/урбанистичко архитектонских анализа : не бојите карте по функцијама, него уочите стране свијета, сијенке, доминанте, структуре (физичке и зелене, јаке и слабе, мале и велике, зидове, тачке), силнице (природна кретања, визуре, токове), евентуално уочите неке матрице, путање, мјеста, поља

б/контекста који може бити физички али и социјални, психолошки или културни а чита се кроз знакове, начине кориштења и перципирања неких битних појава на локацији и/или перцепцје самогпростора (шта доминира, шта увлачи, шта одбија, гдје протиче...)

в/вашег доживљаја, размислите зашто сте одабрали баш те фотографије, шта од ликовног и значенјског квалитета вас дира на локацији и које од тих појмова или слика желите да појачате (поновите, повећате, укинета, смањите...)

резултат свега овога горе и преламање тих ознака линија шрафура тачака путања матрица на самој парцели заправо представља полазиште за даљи урб. концепт...дакле шарајте, гребите, љепите, цртајте, шрафирајте, сјенчите, тачкајте, само немојте донијети уштогљене празне карте

Карту 1_1000 ћете наћи на     https://drive.google.com/open?id=13Z9WvzE6Hd4eMIW-wJHHd89spredqskv

 

Сећан рад и дан жена

* сладаћи час просторујемо кроз макету то што сте набацили, пробавамо типологије и имамо фантастично гостујуће предавање проф. Зорана Лазовића