Навигација

АП3 консултације

Огласна плочаAрхитектураАрхитектонско пројектовање 3 - АП3

Консултације/ Уторак и четвртак/12-14 ласова/Кампус.

Предаја завршног елабората, Идејно рјешење породичног стамбеног објекта-Паприковац,  понедељак  3.01.2019. у 10 часова.

ГРАФИЧКИ РАД-обавезни прилози:

 

1.            Идејно рјешење, концепт, скице

2.            Модел становања макета са урб.контекстом/фото                      1:500 или 250 или 200

2.            Ситуација парцеле са партерним уређењем                                   1:200

4.            Основе свих етажа                                                                                   1:50

7.            Два карактеристична пресјека                                                            1:50

9.            Сви изгледи                                                                                                1:50

10.         Макета стамбеног објекта са уређењем парцеле ОБАВЕЗНО                        1:100

11.         Графички 3д прикази  (скице и 3д модели и/или аксонометрија и/или  изометрија и/или перспектива...)