Навигација

Језеро, игре традиције и будућности

АктуелностиАрхитектураРадионице и изложбе

Интерни студентски конкурс за израду студије просторних потенцијала Општине Језеро и израду идејних урбанистичко-архитектонских рјешења одабраних амбијенталних цјелина реализован је кроз сарадњу Општине Језеро и АГГФ-а, а у склопу наставног процеса на 4. години студија Архитектуре, на изборном предмету Простор, тијело и архитектура, у љетњем семестру шк. год. 2017/2018.

Предмет Конкурса било је централно подручје Општине Језеро и шири контекст који обухвата језера Мали и Велики Ђол, али и брдске предјеле. Будући да Општина Језеро посједује велико природно богатство и ресурсе, у изради Студије потенцирао се интегралан приступ који је подразумијевао сагледавање простора не само на урбанистичко-архитектонском нивоу уског подручја које је предмет истраживања, него и стратешко промишљање ширег контекста. Циљ је био да се кроз Конкурсна рјешења истраже и дефинишу просторни потенцијали и различите визије развоја Општине Језеро, да се унаприједе постојеће амбијенталне вриједности али и изграде нове.

 

Наградни фонд износио је 1000КМ, а додјељене су сљедеће награде:

Прва награда у износу од 400 КМ додијељена је раду аутора:

Дајана Папаз

Симулација идеје: просторни потенцијали Општине Језеро

 

Због квалитативних уједначености радова, који су ушли у ужи избор, додијељене су три друге награде у износу од укупно 600 КМ (3x200 КМ). Друге награде додијељене су радовима аутора:

 

Теодора Братић

Језеро, град који тече

 

Славица Јотић

Језеро, природни флуид

 

Аљоша Ђумић

Језеро, филмски град

 

Трећа награда није додијељена.

 

Четири рада су се квалитативно и концептуално издвојила те су им додијељена признања. Признања су додијељена радовима аутора:

 

Јелена Крминац

#opstinajezero

 

Весна Нишић

По мјери човјека: реанимација духа мјеста

 

Маја Вишекруна

Језеро, мала Венеција

 

Милица Борић

Језеро, град који лијечи

Распис конкурса

Извјештај жирија

Галерија фотографија са изложбе отворене 20.11.2018.

Каталог

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7152/izlozba_Jezero.jpg