Навигација

АП3 - припрема за трећи час, 23.10.2018.

Огласна плочаАрхитектураАрхитектонско пројектовање 3 - АП3

Припрема за 3. час, 23.10.2018.

1. задатак:         Просторно-програмска истраживања на фотографијама макета

На основу фотографија "куће" израђене на часу (на нагибу, од плочастих елемената) потребно је израдити цртеж. Дозвољено је и прецртавање, под условом да је праћено унапријеђеном графиком. На таквим цртежима потребно је интервенисати на начин да:

  • Означите главни дневни простор куће, главни употребни простор окућнице,  те њихову везу.
  • Додијелите одређене РАДЊЕ становања у облику глаголских именица („спавање“, „обједовање“ и сл.),  као и било којим додатним графичким поступцима. Кућу треба гледати као цјелину са њеним непосредним окружењем (тј. околним простором) и са активностима које се одвијају и ван омотача куће. Водите рачуна о димензијама тијела, просторним потребама појединачних активности, динамичности или статичности итд. Избјегавати просто уписивање назива активности без активног илустровања те активности људским силуетама, дијаграмима и, генерално, без пажљивог истраживања односа простор-радња (који простор изгледа као „створен“ за неку активност? Који простор можемо додијелити некој одабраној активности? Ову вјежбу не можете урадити „тачно“ или „нетачно“; одбаците грч!
  • Формат: А3, фото материјал: црнобијели.

 

2. задатак:         Како се на Паприковачком брду живи заједно? Умножавање и груписање ваше „куће“ – зачетак урбанистичких истраживања на локацији.

Потребно је, на основу фотографија (али и сјећања, замишљања) направити цреж структуре коју сте направили на часу, али на начин да се она понавља - са или без варијација - три до седам (па и више) пута. Куће треба да су понекој логици/концепцији гуписане, не само поновљене. Контекст терена у нагибу мора бити јасно приказан. Поједностављено речено: графички копирате структуру коју сте радили на претходном часу и истражујете могућности за формирање малог насеља, микро-урбанизма, сусједства и сл.

Фотографијом приказати 2-3 постојеће изграђене структуре (куће, дворишта, терасе, улице и сокаци итд.) на ободу локације, које су на било који начин сродне вашим истраживањима. Објаснити врло кратко – као напомену уз фотографију – у чемо је сродност.

Формат: А3, фото материјал: црно-бијели.

 

3. задатак           Истраживање основне мреже кретања.

На широј локацији графички истраживати/скицирати (цртеж,  боја, шара, различите дебљине итд.) постојеће и пожељне начине кретања, привременог задржавања, окупљања итд. Размишљати о пјешацима (одраслима, дјеци, старима...), о бициклима, о аутомобилу,  аутобусу, жичари, скијама... Дозвољено је користити се регулационим плановима за МЗ Паприковац (пронаћи на banjaluka.rs.ba ), али је дозвољено – и пожељно – те планове критички преиспитивати, трансформисати намјене површина (вишепородично у једнопородично) и сл. Размишљати о томе гдје је пожељно различите облике кретања раздвајати, а гдје повезивати и интегрисати. Не радите никакво „саобраћајно рјешење“, него графички размишљате о томе како бисте хтјели да се дати простор користи.

У најскорије вријеме ћемо покушати да прибавимо карте са тачним висинским котама, а до тада је могуће служити се Гугловим алатима за сателитске снимке, личном процјеном морфолошких разлика, и сл.

Формат: А3, фото материјал: црно-бијели.

Срећан рад!