Навигација

АП3 - геодетске подлоге

Огласна плочаAрхитектураАрхитектонско пројектовање 3 - АП3

Драги студенти, достављамо вам геодетске подлоге, преклопљене са (растерским) приказом топографске карте. Надамо се да ћемо ускоро бити у прилици да располажемо са детаљнијим (векторским) висинским представама.

https://drive.google.com/file/d/1TQ9n5krGiyj4nopNthL7g4UNBAZSY8i9/view?usp=sharing

Еквидистанца изохипси које видите на карти је 5m, тј. 10, али са интерполованим изохипсама на 5m (представљене испрекиданом линијом).