Навигација

S-FORCE 2018 симпозијум – радионица Европског парламента за младе

Међународна сарадњаМеђународни пројектиАктуелностиГрађевинарствоСтудентска мобилностK-FORCE

Други дан симпозијума S-FORCE 2018 (Students For Resilient soCiEty - S-FORCE 2018) у оквиру Erasmus+ K-FORCE пројекта 29. септембра 2018. одржанa је радионица за студенте у складу са методологијом рада Европског парламента за младе (European Youth Parliament). Радионица је организована тако да су студенти, учесници симпозијума, распоређени у радне групе – комитете. Свака радна група је имала свог координатора, члана Европског парламента за младе и новинаре који су пратили рад и напредовање група. Три радне групе имале су задатак да анализирају, образложе и дају рјешења за различите проблеме у области управљања ризиком у грађевинарству, а све у складу са темом пројекта K-FORCE. 

На почетку радног дана координатори сваке групе су реализовали низ креативних вјежби са циљем успостављања позитивног радног окружења и отворене комуникације између чланова радне групе. Други дио радионице подразумијевао је размјену мишљења, анализе и рјешења одређених тема унутар радних група, за шта су групе имале више од 4 сата. При реализацији задатака, свака група је имала на располагању стручњаке из одређене научне области, чланове консултантског одбора, који су дали одговоре на сва питања и допринијели квалитетнијим и стручнијим рјешењима сваке радне групе. Као резултат рада, радне групе у сарадњи са координатором, су биле обавезне израдити документ резолуције рјешења за дати проблем која су достављена Европском парламенту за младе. Као завршни дио радионице, организована је Генерална скупштина (General Assembly) гдје су све радне групе редом представиле своја рјешења, након чега је услиједила панел дискусија и одбрана датих рјешења, а потом и гласање. Резултати гласања учесника Генералне скупштине потврдили су да су све три радне групе успјешно извршиле задатак из области управљања различитим ризиком у грађевинарству.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7117/Sforce_2018__1_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7117/Sforce_2018__2_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7117/Sforce_2018__3_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7117/Sforce_2018__5_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7117/Sforce_2018__6_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7117/Sforce_2018__7_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7117/Sforce_2018__8_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7117/Sforce_2018__4_.jpg