Навигација

АП 3 задатак

Огласна плочаAрхитектураАрхитектонско пројектовање 3 - АП3
На  овом линку, можете пронаћи семестрални задатак, литературу и урбанистичке подлоге : За следећи час потребно је урадити : а/А4/ пола стране текст, пола стране скица: коментар на задати текст Кристијана Норберг-Шулца б/А4/ три фотографије: импресија са локације в/макета локације са окружењем 1:500/рад у групама г/урбанистички инстиктивни „набачај“ 1:500 /свако за себе 1 А3/ кроз структуре, ходнике, зидове, путање, жиже, силнице, догађаје   Поздрав