Навигација

ХИДРОЛОГИЈА - РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ОДРЖАНОГ ДАНА 11.05.2016

ГрађевинарствоХидрологија - ХИД
Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   БР.И.   ПИСМЕНИ ИСПИТ КОНАЧНА ОЦЈЕНА

ЕЛИМИН. ТЕСТ

ЗАДАЦИ
1 ПОПОВИЋ ВИТОМИР 23/11

6.5

75

7