Навигација

Механика тла и фундирање - усмени дио испита

ГрађевинарствоМеханика тла - МТ
Усмени дио испита из предмета механика тла ће се одржати: у понедељак 29.02.2016.год у 12h, сала 2 АГГФ-а и 07.03.2016.год. у 12h, сала 2 АГГФ-а. Усмени дио испита из предмета фундирање ће се  одржати: у уторак, 01.03.2016.год, у 12h сала 2 АГГФ-а и  08.03.2016.год. у 12h, сала 2 АГГФ-а.