Навигација

АП_6_прелиминарна и финална предаја

Огласна плоча
Драги студенти, прелиминарна предаја графичког рада је у ЧЕТВРТАК 24. децембра 2015. у 13:00 часова. Садржај прелиминарне предаје: 1. урбанистичко рјешење 1:500 2. идејно рјешење објекта: -програмски садржај ваше куће са квадратурама простора према намјени - основа приземља са припадајућом парцелом и контекстом 1:200 -основе других надземних и подземних етажа 1:200 (обавезно приказати сусједне куће) - пресјеци 1:200 - фасаде 1 :200 (обавезно приказати сусједне куће) - макета 1:200 Остали прилози добродошли и по избору :)   Финална предаја графичког рада је у ПОНЕДЈЕЉАК 25.јануара 2015. у 10:00 часова.