Навигација

УП1 - 1. колоквијум

Огласна плочаУрбанистичко пројектовање 1 - УП1
1. колоквијум из Урбанистичког пројектовања 1 одржаће се у среду, 2.12.2015. године, према распореду. I колоквијум обухвата 7 наставних тема презентованих на одржаним предавањима из Урбанистичког пројектовања 1: - Место урбанистичког пројектовања у процесу стварања градског простора. - Урбанистичко пројектовање: приступи, методе и технике. - Урбана заједница: појам, развој кроз време, појавни облици, врсте, модели. - Урбани развој: појам, карактеристике, променљивост, трансформације, ритмови. - Урбана морфогенеза Бањалуке. - Урбана форма. - Пејзаж, урбани пејзаж и културни пејзаж.   Препоручена литература за припрему колоквијума: 1. C. Alexander. 1971. “Grad nije drvo”. [1969] Arhitektura urbanizam 68/69: 81-86. 2. E. Bacon. 1967. Design of the Cities; London: Thames & Hudson. 3. Dobrović, Nikola. 1954. „Što je gradski pejzaž? Njegova uloga i prednost u suvremenom urbanizmu“. Čovjek i prostor 20: 1-3. 4. C.A. Doxiadis. 1982. Čovek i grad. Beograd: Nolit. 5. V. Đokić. 2004. Urbana morfologija:grad i gradski trg. Beograd: Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu. 6. S. Kostof. 1991. The City Shaped. Urban Patterns and Meanings Through the History. Boston: A Bulfinch Press Book, Little, Brown and Company. 7. K. Linč. 1974. Slika jednog grada. [1960] Beograd: Građevinska knjiga. 8. Marić, Mаrа; Grgurević, Oleg. 2007. „Krajobraz – suvremena europska kretanja, slovenski model i iskustva, stanje u Hrvatskoj“. Prostor br. 15: 273-282. 9. K. Norberg-Šulc. 2006. Egzistencija, prostor i arhitektura. Beograd: Građevinska knjiga. 10. R.Radović. 2003. Forma grada. Beograd: OrionArt. 11. М. Ralević. 1988. Programsko modelovanje urbanih funkcija. Beograd: CMSUB. 12.M. Ralević. 1991. Urbani sklop stanovanja  kao proces. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu. 13. Lj. Pušić. 1995. Čitanje grada: između duha i materije. Novi Sad: Matica srpska, Prometej. 14. Д. Симоновић. 2010. Пејзажни градови: поређење развоја урбаног идентитета Бањалуке и Граца. Бањалука: Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци. 15. J.  Castex, J.-Ch. Depaule and Ph. Panerai. 2003. Urbane forme. [1980] Beograd: Građevinska knjiga. 16. G. Сullen. 2007. Gradski pejzaž. Beograd: Građevinska knjiga.   Успешан рад!