Навигација

Aup 2, predaja 1. zadatka

Огласна плочаАрхитектура унутрашњих простора 2 - АУП2
Predaje se: > 1 | radni materijal (koraci 1, 2, 3 i 4) – knjiga čitanja (AUP1). Knjiga čitanja predstavlja predispitnu obavezu i vrijednuje se kao aktivnost sa max 5 poena; i > 2 | 1A4 format (sa jedne strane je tekstualno obrazloženje max 200 riječi, a sa druge strane korak 5 – montaža konstruisanog elementa ili ambijenta susreta) Rad se vrijednuje sa max 15 poena. Materijal se predaje 29.10.2015. u 15:00, a vježbe počinju prema rasporedu u 15:15.