Навигација

AP3

Огласна плоча
Za sutrašnji spremiti čas tri stvari:
  1. Impresije sa lokacije - tri lista  (riječi, predmeti, osjećanja, arhitektonski elementi, skice fotografije)
  2. Urbanistička maketa lokacije sa kontekstom-prepoznati između postojećih kuća - kojoj kući pripada koji otvoren prostore (označiti da to dvoje čini jedinstvo)
  3. Na maketu smjestiti model „moja kuća“...oprostoriti pojam i/ili linije iz prethodnog zadatka