Навигација

ТМ1 - пети годишњи задатак

Грађевинарство
Пети годишњи задатак можете преузети на сајту предмета https://sites.google.com/site/tm1tehnickamehanika1/godisnji-zadaci У зависности од другог броја индекса, студенти треба да одштампају одговарајући задатак: број: 1-5         задатак: 5.1 број: 6-10      задатак: 5.2 број: 11-15     задатак: 5.3 број: 16-20    задатак: 5.4 број: 21-25    задатак: 5.5 број: 26-30   задатак: 5.6 број: 31-35    задатак: 5.7 број: 36-40   задатак: 5.8 аналогно и за више бројеве индекса.