Навигација

УП2 - обавештење о припреми за вежбање

Огласна плочаУрбанистичко пројектовање 2 - УП2
Драги студенти, у среду 27. маја, на вежбањима израђујете тродимензионални модел изабраног урбанистичког фрагмента у Р 1:500. Неопходно је да имате одштампане ажурне (нове - 'пролећне') фотографије постојећег стања на терену: добро изабране кадрове са друге обале, панорамске визуре, дубинске визуре, широкоугаоне приказе блокова, уличних фронтова, унутрашње кадрове - сцене дворишта и сл., обале и свих објеката... Потребно је интервенисати на прилозима, правити колаже, анимације, фотомонтаже и слично - по слободном избору. Обавезно је истраживати и пројектовати кроз "3-де"модел и 'снимати' све фазе процеса пројектовања. Обавезна предаја ове фазе је на почетку вежбања у среду 03.06. Консултације су понедељком од 14-15 сати.