Навигација

AP_5_ponedjeljak predaja KOLOKVIJUM 2

Огласна плоча
Dragi studenti, s obzirom na broj radova, u ponedjeljak ćete predati radove - KOLOKVIJUM 2 (sa prilozima prema prethodnim obavijestima i projektnom zadatku) da možemo dobro da ih savladamo, pa ćemo vam ih vraćati u organizovanim konsultacijama u toku sedmice i sa komentarima za dalji rad. Molim vas da u PONEDJELJAK SVE GRUPE, bez izuzetka, donesete radove tačno u 11:00 u salu 2 u kampusu. Naknadnih predaja nema!   Lijep pozdrav!