Навигација

Механика тла и фундирање - усмени дио испита

ГрађевинарствоМеханика тла - МТ
Усмени дио испита из предмета Механика тла ће се одржати 11.05.2015.год. у 9h, сала 2 АГГФ-а док ће се усмени дио испита из предмета Фундирање одржати истог дана у 12h, сала 2 АГГФ-а.