Навигација

INFORMATIKA 1

Грађевинарство
Aprilski ispitni rok iz Informatike 1 (praktični dio, Excel i Access) za studente sva tri smjera će se održati u srijedu, 29.04, u 12:00. Studenti koji su zainteresovani za rok, treba da se jave predmetnom asistentu na mail: aleksandar.kelec@etfbl.net. Aleksandar Keleč