Навигација

AP_7_četvrtak 9. april 2015.

Огласна плоча

Dragi studenti,

s obzirom na ishod Kolokvijuma 1 u prethodnoj sedmici, u četvrtak 9. aprila 2015. ćemo imati predavanja i vježbe prema dinamici, i na kraju mogućnost da predate ponovo priloge za Kolokvijum 1- dorađene prema uputama asistenata.

Kolokvijum 1 se prema planu rada iz Zadatka ocjenjuje sa 20 poena i čine ga:

ZADATAK 1: Kolaž karaktera STUDIO sobe i osnova 2 STUDIO sobe R 1:100.

ZADATAK 2: MAKETA R 1:500, funkcionalne šeme i programsko – prostorni dijagrami 1:500. Ne zaboravite da karakter kuće odgovara kontekstu - radite u kampusu!!! (panoramske slike imate na http://aggfbl.org/ap_5_slike-i-panorame-lokacije/?pismo=lat)

Srećan rad!