Навигација

AP_5_predavanja ponedjeljak od 8:45

Огласна плоча
Dragi studenti, počećemo predavanje u ponedjeljak u 8:45 :) pa do 10:00, a potom vježbe za grupe kod asist. Maje Milić Aleksić. Studenti iz drugih grupa kod asist. Maje Đilas koji su osvojili samo 5 poena neka dođu na konsultacije sa mnom. Naravno, ukoliko još neko želi drugo mišljenje...biću na vježbama. Vidimo se!