Навигација

ДГ20РНАК - Нелинеарна анализа конструкција

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије трећег циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивНелинеарна анализа конструкција
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ДГ20РНАКизборни24П + В10.0
Наставници
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вјежбе)
   Условљност другим предметимаОблик условљености
   -
   Циљеви изучавања предмета
   Омогућити разумијевање основних математичких и механичких формулација у области нелинеарне анализе конструкција.
   Исходи учења (стечена знања)
   Успјешан кандидат је способан да самостално креира и анализира моделе материјалне и геометријске нелинеарности континуума, линијских и површинских конструкција.
   Садржај предмета
   Увод у нелинеарну анализу. Извори нелинеарног понашања конструкција. Лагранжов и Ојлеров опис помјерања. Лагранжови коначни једнодимензионални елементи - опис поља деформација и напона. Геометријска нелинеарност конструкција - Тотални Лангранжијан и Ажурирани Лангранжијан. Формулација геометријски нелинеарних проблема - нелинеарна анализа линијских и површинских носача. Проблеми бифуркационе стабилности линијских и површинских носача. Поступци за рјешавање нелинеарних проблема (Њутн-Рапсон, модификовани Њутн-Рапсон, Метод дужине лука). Преглед модела за анализу материјалне нелинеарности (нелинеарна еластичност, једнодимензионална пластичност, вишеаксијална пластичност, вискоеластичност...). Поступци рјешавања и стабилност рјешења.
   Методе извођења наставе
   Излагање на табли и индивидуални рад са студентима
   Литература
   1. К.Ј. Bathe, „Finite Element Procedures”, Prentice-Hall, 1996
   2. T. Belytschko,W.K. Liu, B. Moran, „Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures”,Wiley, 2000
   3. M.A. Crisfield, „Non-Linear Finite Element Analysis of solids and Structires”,Wiley, 1991
   4. Ј. Јарић, „Механика континуума”, Грађевинска књига, 1988
   5. Г. Раденковић, „Коначне ротације и деформације у изогеометријској теорији носача”, Универзитет у Београду-Архитектонски факултет, 2017
   Облици провјере знања и оцјењивање
   Израда и одбрана семестралног задатка (50 бодова). Усмени дио испита (50 бодова).
   Посебна назнака
   Предмет се може изводити на енглеском језику.