Навигација

ОАП07МК - Модуларна координација и композиција

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивМодуларна координација и композиција
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОАП07МКизборни81П + 3В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
немаЗа полагање завршног испита извршене све обавезе предвиђене радом на предавањима и вјежбама: 1) потпис у индексу и 2) позитивно оцијењен графички рад.
Циљеви изучавања предмета
Циљ предмета јесте упознавање са проблематиком која се бави изучавањем теорије модуларне координације, малих цијелих бројева и архитектонске композиције, те њиховим утицајем на моделирање модуларних мрежа у 2Д и 3Д пројекцији и начин пројектирања различитих врста архитектонских објеката. Студентима се појашњава филозофија модуларности у микро и макро окружењу.
Исходи учења (стечена знања)
Након успjешног завршетка овог предмета, студент ће бити у могућности да креира модуларни архитектонски модел и конструктивне склопове од малих до великих распона користећи различите врсте модула. У погледу савладавања метода пројектовања, студенти ће по завршетку предмета бити у могућности да управљају процесом, приступом и методама пројектовања модуларних мрежа за различите архитектонске структуре.
Садржај предмета
Упознавање са модуларном координацијом и композицијом кроз: 1) врсте модула и њихове међусобне односе; 2) антропометричке мјере; 3) историју модуларности (антички Египат и Рим, античка Кина и Јапан, Ле Корбизије и Нојферт, савремене теорије); 4) теорију малих цијелих бројева; 5) композицију; 6) врсте и типове модуларних мрежа, њихове особине, понашање и међусобни односи; 7) утицај модула и модуларних мрежа на пројектирање објеката у 2Д и 8) утицај модула и модуларних мрежа на пројектирање објеката у 3Д.
Методе извођења наставе
предавања, вјежбе, консултације
Литература
  1. Доци, Ђерђ: Моћ пропорција, Нови Сад, Стyлос д.о.о., 2005.
  2. Ле Цорбизије: Модулор, Никшић, Јасен/Лисина/Бијели Павле, 2002.
  3. Курент, Тине: Бројеви Толстојевих простозидара три и седам у модуларној архитектонској композицији, Београд, Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, 1980.
  4. Ивковић, Владислав: Приступ димензионалној и модуларној координацији у градитељству, Београд, Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, 1979.
  5. Курент, Тине: Модуларна координација мера и димензионирање префабриката за отворени систем градње, Београд, Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, 1977.
Облици провјере знања и оцјењивање
Похађање наставе - 5 бодова Активност на настави - 5 бодова Графички рад - 60 бодова Испит - 30 бодова
Посебна назнака
Наставне активности, провјера знања у току семестра, завршни испит