Навигација

Национални

Национални научно-истраживачки пројекти

 

1.

Моделирање трајносних карактеристика бетонских конструкција у циљу превенције од катастрофалних догађаја у грађевинарству

Финансијер: Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске

Координатор пројекта: доц. др Гордана Броћета

Носилац пројекта

Учесници

Период

Архитектонско-
грађевинскo-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци

проф. др Бранкица Милојевић;

Марина Латиновић;

Радован Вукомановић.

 

2018-2019

2.

Методе временско-фреквенцијске анализе са примјенама

Финансијер: Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске

Координатор пројекта: доц. др Сњежана Максимовић

Носилац пројекта

Учесници

Период

Архитектонско-
грађевинскo-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци

проф. др Ненад Теофанов
Академик проф. др Стеван Пилиповић
доц. др Смиљана Јакшић
др Виле Турунен
Небојша Ђурић
доц. др Сандра Косић-Jеремић
Стаменко Мијатовић
Весна Савић
Ивана Савковић
Марина Тодоровић

2019-2020

3.

Динамичка стабилност танкозидних конструкција примјеном Изогеометријског метода коначних трака

Финансијер: Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске

Координатор пројекта: доц. др Сандра Косић-Јеремић

Носилац пројекта

Учесници

Период

Архитектонско-
грађевинскo-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци

проф. др Драган Милашиновић
Сњежана Миловановић
мр Радомир Цвијић
Дијана Мајсторовић, ма
проф. др Глигор Раденковић

2019-2020

4.

Подршка технолошком развоју Републике Српске кроз упознавање ученика и наставника у средњим школама са могућностима и предностима кориштења образовних софтвера у настави

Финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Координатор пројекта: доц. др Сандра Косић-Јеремић

Носилац пројекта

Учесници

Период

Архитектонско-
грађевинскo-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци

доц. др Сњежана Максимовић;
Маја Илић;
Небојша Ђурић;
Александар Јанковић.

2017-2018

5.

Прилог оптимизацији управљања системима за прихрањивање аквифера путем хидрогеомеханичких истраживања на реалном постројењу

Финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Координатор пројекта: мр Милан Јакшић

Носилац пројекта

Учесници

Период

Архитектонско-
грађевинскo-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци

проф. др Ненад Јаћимовић;

проф. др Мато Уљаревић.

2016-2018

6.

Дефинисање смјерница у пројектовању коловозних конструкција у градским срединама

Финансијер: Министарство науке и технологије Републике Српске

Координатор пројекта: проф. др Љубиша Прерадовић

Носилац пројекта

Учесници

Период

Архитектонско-
грађевинскo-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци

проф. др Мато Уљаревић;

проф. др Јакоб Шуштершић;

доц. др Драган Николић;

Игор Шево.

2016-2018

7.

Компаративна анализа постигнутих резултата квалификационих испита на АГГФ-у у периоду 2012 - 2014. године

Финансијер: Архитектонско-грађевински-факултет Бања Лука

Координатор пројекта: проф. др Љубиша Прерадовић

Носилац пројекта

Учесници

Период

Архитектонско-
грађевински-факултет

Републике Српске

проф. мр Маја Додиг;

доц. др Биљана Антуновић;

др Сандра Косић-Јеремић;

Драгољуб Боројевић.

2014/

2015

8.

Евалуација средњошколског успјеха и квалификационих испита на АГФ-у

током 2012. и 2013. године

Финансијер: Архитектонско-грађевински-факултет Републике Српске

Координатор пројекта : проф. Др Љубиша Прерадовић

Носилац пројекта

Учесници

Период

Архитектонско-грађевински-факултет Републике Српске

проф. мр Маја Додиг; проф. др Милован Винчић;

доц. др Биљана Антуновић; др Сандра Косић- Јеремић;

Драгољуб Боројевић; Марина Тодоровић.

 

2013

9.

Експериментално одређивање топлотних карактеристика омотача објеката предшколског васпитања и образовања у Бањој Луци и Народног позоришта Републике Српске у циљу унапређења њихове енергетске ефикасности, топлотног комфора и смањења емисије штетних гасова

Финансијер:

Координатор пројекта : доц. др Биљана Антуновић

Носилац пројекта

Учесници

Период

Архитектонско-грађевински-факултет

проф. др Миленко Станковић; проф.др Љубиша Прерадовић; проф.др Властимир Радоњанин; проф.др Мирјана Малешев; мр Гордана Броћета; Дарија Гајић; Дарко Тодоровић; Александар Јанковић.

 

2012/

2013

10.

Анализа комфора у радној средини на примјеру зграда Универзитета у Бањој Луци

Финансијер :

Координатор пројекта : проф. др Љубиша Прерадовић

Носилац пројекта

Учесници

Период

Архитектонско-

грађевински-факултет

Републике Српске

 

 

проф. др Миленко Станковић; доц. Др Биљана Антуновић;

Дарија Гајић; Дарко Тодоровић; Александар Јанковић.

 

2012/

2013

11.

Утицај средњошколског образовања и припремне наставе на успјех кандидата при полагању квалификационог испита на Архитектонско-грађевинском факултету Универзитета у Бањалуци током 2012. године

Финансијер: Архитектонско-грађевински-факултет Републике Српске

Координатор пројекта : проф. др Александра Ђукић; Тијана Вујичић, дипл.инж.арх.

Носилац пројекта

Учесници са АГГФ-а

Период

Архитектонско-грађевински-факултет

Републике Српске

 

проф. мр Маја Додиг; проф. др Милован Винчић;

доц. др Биљана Антуновић; др Сандра Косић- Јеремић;

Драгољуб Боројевић.

2012

12.

Производња одрживог материјала из производа од живинског отпада инус производа од дрвета – нула отпад

Финансијер:

Координатор пројекта: проф. др Миленко Станковић

Носилац пројекта

Учесници

Период

Архитектонско-

грађевински-факултет

Републике Српске

др Љубиша Прерадовић;

мр Малина Чворо; Уна Умићевић; Николина Грбић;

Александра Црнобрња; Злокапа Наташа; Станојевић Јелена.

2011/

2012