Навигација

Међународни

Међународни научно-истраживачки пројекти

1.

Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility

Финансијер: Европска комисија

Координатор пројекта  испред УНИБЛ-а:   доц. др  Малина Чворо

Носилац пројекта 

Учесници

Период

Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Architecture and Fine Art, Trondheim, Norway

проф. др Биљана Антуновић;

др Игор Кувач;

Драгана Зељић.

2017/

2019

2.

K-FORCE - Knowledge FOr Resilient soCiEty (Знање за отпорно друштво)

Финансијер: Европска комисија

Координатор пројекта  испред УНИБЛ-а:   доц. др  Гордана Броћета

Носилац пројекта 

Учесници

Период

Факултет  Техничких наука универзитета у  Новом Саду, Србија

проф. др Бранкица Милојевић; проф. др Биљана Антуновић; проф.др Мато Уљаревић; доц. др Александар Борковић;  доц. др Малина Чворо; доц. др Саша Чворо; доц. др Мирослав Малиновић; проф. др Винко Бабић; Младен Слијепчевић; Слободан Пеулић; Драгана Зељић; Гордана Јаковљевић; Jeлена Пажин; Дејан Милиновић; Јелена Рожић;Саша Ваван; Радован Вукомановић; Александра Регојевић; Бранка Ковачевић; Весна Савић; Стево Боројевић;Марина Латиновић;Стаменко Мијатовић

2016/

2020

3.

BESTSDI – Western Balkan Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures

Финансијер: Европска комисија

Координатор пројекта  испред УНИБЛ-а:   Младен Амовић

Носилац пројекта 

Учесници

Период

Геодетски факултет,

Универзитет у Загребу

Славко Васиљевић, проф. др Бранкица Милојевић, Весна Савић, Јелена Рожић, Светлана Митић, Зоран Кокеза, Мирослав Вујасиновић, Ивана Јанковић, Ђурђа Лазичић.

 

2016/

2019

4.

ERASMUS+, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices –Capacity Building in the field of Higher Education

Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments / KLABS

(Креирање мреже лабораторија знања за одрживу и отпорну животну средину)

Финансијер: Европска комисија

Координатор пројекта  испред УНИБЛ-а:   доц. др  Невена Новаковић

Носилац пројекта 

Учесници

Период

Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, Косово* (UPKM)

проф. др Миленко Станковић, Жана Топаловић;

Уна Умићевић; Анита Милаковић;

Душко Лазић, дипл. екон. (УНИБЛ);

Јована Цвијић, дипл. прав. (УНИБЛ).

 

2015/

2018

5.

HERD Energy

Rethinking architecture and energy efficiencyin buildings and urban development

(Промишљање архитектуре и енергетске ефикасности у објектима и урбаном развоју)

Финансијер: Норвешки универзитет науке и технологије  (Norwegian University of Science and Technology)

Координатор пројекта  испред УНИБЛ-а:    Проф. др  Миленко Станковић

Носилац пројекта 

Учесници са АГГФ-а

Период

Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Architecture and Fine Art, Trondheim, Norway

доц. др Невена Новаковић;

доц. др Малина Чворо;

мр Уна Умићевић.

2013/

2016

6.

Tempus CREDO-2010-3361

Creation of third cycle studies - Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental Tehnology

(Креирање трећег циклуса студија –Докторске студије у обновљивим изворима енергије и технолошком инжењерству)

Финансијер: Европска комисија

Координатор  пројекта  испред УНИБЛ-а:  Проф. др Петар Гверо  

Носилац пројекта  

Учесници

Период

Royal  Institute of Tehnology, Stockholm                 

 

проф.др Љубиша Прерадовић; проф.др Миленко Станковић;

проф.др Биљана Антуновић;

доц. др Дарија Гајић.

 

 

2013-2015

           

7.

BrownInfo Methodological Framework for Brownfield Database Development,

„BrownInfo“- Методолошки оквир за креирање интерактивне базе података браунфилд локација

Финансијер: Министарство науке и технологије Владе Републике Српске, УНИБЛ , АГГФ, Министраство  за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Њемачко друштво за међународну сарадњу-GIZ, INOVA- информатички инжењеринг д.о.о. и Пословне зоне а.д.Бања Лука          

                                    

Координатори пројекта  испред УНИБЛ-а:   проф. др  Александра Ђукић,  Тијана Вујичић, дип.инж.арх.

Носилац пројекта

Учесници

Период

Архитектонско-грађевинско-гедетски факултет Универзитета у Бањој Луци                       

проф. др Александра Ђукић;  Тијана Вујичић,  доц. др Дијана Симоновић;  доц. Др Невена Новаковић; проф. др Миодраг Ралевић; проф. др Миленко Станковић; проф. др Љубиша Прерадовић; проф. др  Бранкица Милојевић,  доц. др Малина Чворо; Тања Тркуља; Анита Милаковић; Дубравко Алескић; Далибор Илић; Горан Радовић; Барбара Војводикова;  проф. др Александра Крстић-Фурунџић; Миодраг Грбић; Данило Граховац; Џемила Бегановић; Ружица Божовић; Ана Перић; Милутин Миљуш; Сабина Мујкић; Матеј Никшич; Флориан Неправишта; Бранислав Антонић; Дејан Филиповић; Хуан Луис Ривас Наваро; Аленка Фикфак; Љиљана Јевремовић; Бранко А.Ј.Турншек; Наја Марот; Јорн Харфст; Анита Стоилков Конески;  Оливера Дулић; Милена Кркљеш; Тамара Падежанин; Волфганг Фишер; Милан Топић; Исидора Каран; Игор Кувач; Франческо Ротондо; Франческо Селикато; Милан Радовић; Велимир Шећеров; Јован Ђерић; Ксенија Хиел; Александра Бандић; Дијана Апостоловић; Ева Ваништа- Лазаревић.   

 

 

 

 

 

2013-2014

8.

TEMPUS BAEKTEL 544482-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPHES

Blending academic and entrepreneurial knowledge in technology enhanced learning

Финансијер:  Европска комисија

Координатор пројекта испред УНИБЛ-а:  Доц.др  Александар Борковић

Носилац пројекта  

Учесници

Период

Università degli Studidella Basilicata,Ит

Алија

 

 

проф. др Миленко Станковић; проф. др Љубиша Прерадовић; Саша Татар; Маја Илић; Драгана Тепић; Дијана Мајсторовић; Наташа Мрђа; Радован Вукомановић.

2013-2016

9.

TEMPUS  ENERESE 530194-2012

Energy Efficiency, Renewable EnergySources and Environmental Impacts – Master Study

(Енергетска ефикасност, обновљиви извори енергије и утицај на животну средину – мастер студије)

Финансијер:  Европска комисија

Координатор пројекта   испред УНИБЛ-а: Проф.др Петар Гверо

Носилац пројекта   

Учесници

Период

Државни универзитет у Новом Пазар

 

проф.др Љубиша Прерадовић, проф.др Миленко Станковић

проф.др Биљана Антуновић, доц. др Дарија Гајић.

2012-2015

10.

TEMPUS ScenTec 530810-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPHES

Development and implementation of courses for theatre technicians and stage managers

(Развој и примјена курсева за позоришне техничаре и менаџере сцене)

Финансијер:  Европска комисија

Координатор  пројекта  испред УНИБЛ-а:  Доц. др Марина Радуљ

Носилац пројекта 

Учесници

Период

Факултет  Техничких наука универзитета у  Новом Саду, Србија

проф. др Миленко Станковић;

доц. др Невена Новаковић;

Маја Илић.

 

2012-2015

(продужен за 6 мј.  до јуна 2016)

11.

Geometry Education for Future Architects

Финансијер:  DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) Federal Foreign Office of Germany;

Technische Universität Berlin

Координатор пројекта  Daniel Lordick, TU Berlin

Носилац пројекта 

Учесници

Период

Technische Universität Berlin            

проф. др Милена Ставрић;

Маја Илић; Драгана Стокић.

 

2012

12.

ACCESS TO ALL / Простор без препрека

Координатор пројекта  испред УНИБЛ-а:  проф. др Миленко Станковић

Носилац пројекта 

Учесници

Период

Драгана Васиљевић Томић, Татјана Карабеговић, Мариела Цветић - Архитектонски

факултет у Београду                          

Маја Милић Алексић;

Марина Радуљ.

2010-2011