Навигација

CEEPUS

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци од 2009. године учествује у програму размјене за универзитетске студије између земаља Централне Европе (Central European Exchange Program for University Studies). Правни основ за CEEPUS програм је међународни уговор којег потписују све земље чланице. CEEPUS-ова основна активност је развијање академске сарадње између земаља Централне и Југоисточне Европе кроз формирање мрежа факултета унутар којих су студенти и наставници мобилни.

Студенти и наставници могу да аплицирају за боравак на неком од факултета из активних мрежа у које је укључен АГГФ. Боравак траје од 1 до 3 мјесеца, а подразумијева учешће у настави, радионицама, рад на изради завршних радова и сл.  Учешће у настави је засновано на eквиваленцији бодова (ECTS), а остварени бодови у току размјене су признати од стране матичног факултета (када то план и програм дозвољавају). Боравак је у потпуности финансиран од стране CEEPUS-овог фонда.

Такође, студенти и наставници АГГФ-а могу се пријавити за размјене изван мрежа у којима наш факултет активно учествује, у категорији Freemovers. Freemover” категорија формирана је ради пружања могућности за додјелу стипендија студентима и академском особљу који припадају одговарајућем универзитету унутар CEEPUS програма, али који желе учествовати у размјени изван мрежа тј. као појединци. Стипендије у овој категорији се додјељују након што се додијеле све стипендије унутар мреже.

РОКОВИ:
15. Јун

Рок за пријем пријава студената и академског особља за зимски семестар 2021/2022
31. Октобар
Рок за пријем пријава студената и академског особља за љетни семестер 2021/2022
30. Новембар
Рок за пријем „Freemover” пријава

 

Активне CEEPUS мреже у којима АГГФ учествује у школској 2021/2022:

CIII-BG-0022-17-2122

BG-UACEG-Sofia / Teaching and Learning Civil Engineering in European Context

Контакт особа: Младен Слијепчевић, виши асистент

контакт: mladen.slijepcevic@aggf.unibl.org

Опис програма:  > ОВДЈЕ <   

 


III-RS-1513-02-2122

CROSS/HOUSE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society

Контакт особа: доц. др Тијана Вујичић

Контакт: tijana.vujicic@aggf.unibl.org

Опис програма:   > ОВДЈЕ < 

 

 

CIII-CZ-1602-01-2122

ABCD Network = Architecture, Built Environment, City Planning, and Design Network

Контакт особа: доц. др Игор Кувач

Контакт: igor.kuvac@aggf.unibl.org

Опис програма:   > ОВДЈЕ < 

 

Више информација о  CEEPUS  програму и мрежaма могуће је пронаћи на веб страници CEEPUS-а: https://www.ceepus.info  

 

Детаљна обавјештења везана за активности у мрежама у које је укључен АГГФ пратити на овој страници https://aggf.unibl.org/sr/djelatnost/medjunarodna-saradnja/razmjena-studenata-i-osoblja/ceepus

 

За додатне информације везане за апликацију за мобилност можете контактирати надлежне Контакт особе за сваку од мрежа или се обратити CEEPUS координатор-у АГГФ-а, доц. др Тијана Вујичић на контакт мејл tijana.vujicic@aggf.unibl.org

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/84/CEEPUS.jpg