Навигација

Међународни Конкурс за идејно архитектонско рјешење Центра за прихват животиња са ЦИТЕС листе и ЗОО врта са припадајућом контакт зоном у Беранама

АктуелностиНовости и обавјештењаКонкурси

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма, расписало је међународни Конкурс за идејно архитектонско рјешење Центра за прихват животиња са ЦИТЕС листе и ЗОО врта са припадајућом контакт зоном у Беранама.

Конкурс је међународни, општи, једностепени и анонимни.

Предмет конкурса је израда идејног архитектонског рјешења Центра за прихват животиња са ЦИТЕС листе и зоо-врта са припадајућом контакт зоном у Беранама, на УП-1, УП-03, УП-05, УП-06, УП-06а, УП-66' и дијелу УП-04, а које обухватају катастарске парцеле 750 и 751, као и дјелове катастарских парцела бр. 744, 745, 746, 749, 752, 753, 899, 900, 901, 1614/1, 1614/3 и 1614/4 КО Доње Луге, Општина Беране, у захвату Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана „Десна обала Лима” („Сл. лист Црне Горе“- Општински прописи бр. 18/17). Површина захвата конкурса износи цца 5.8 ха.

Од учесника се очекује да понуде рјешење које ће, уз сво уважавање природних и морфолошких одлика простора, предложити нови специфичан садржај који ће на адекватан начин третирати ријеку и остале затечене и планиране елементе контактне зоне обухвата. Осим остварења високих амбијенталних вриједности и атрактивности дизајна, потребно је обезбиједити приступ садржајима за све групе корисника. У циљу активног коришћења простора, неопходно је предметни захват Конкурса обогатити садржајима који ће подстаћи на интезивно коришћење, како становнике Берана, тако и поśетиоце из других градова Црне Горе.

Циљ је стварање новог савременог афирмативног простора на територији Општине Беране, који ће својим садржајем допринијети едукацији и унапријеђењу бриге о угроженим животињским врстама, те укупној понуди града и мапирању Берана као посебне туристичке дестинације.

Право учешћа на Конкурсу, поред физичких и правних лица, са śедиштем, односно пребивалиштем на територији Црне Горе, имају и лица са śедиштем, односно пребивалиштем на територији друге државе.

Рок за предају радова је 30. септембар 2022. године. 

Резултати конкурса биће објављени до 17. новембра 2022. године.

Конкурсни фонд, сходно процијењеној вриједности инвестиције, износи бруто 40.000,00 еура

Наградни фонд износи бруто 26.000,00 еура и биће расподијељен на сљедећи начин:

  • I награда - 12.000,00 €
  • II награда -  7.500,00 €
  • II награда -  3.500,00 €
  • Два откупа по 1.500,00 € 

 
Сви услови Конкурса, рокови, начин обраде и предаје конкурнсих радова, дефинисани су Расписом конкурса и конкурсним задатком, а који представљају саставни дио конкурсне документације.
 
Конкурсна документација: ЛИНК

 

Извор: Влада Црне Горе

 

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/11886/VLADA_cg.jpg
  • /uploads/attachment/vest/11886/1659085644vitge3vmlf9w17kk-i_1920x1280.jpg