Навигација

Конкурс за уређење просторне културно - историјске целине „Војно-технички завод у Крагујевцу“

АктуелностиНовости и обавјештењаКонкурси

Отворени, међународни, анкетни, једностепени, анонимни Урбанистичко-архитектонски конкурс за урбану обнову и рехабилитацију просторне културно-историјске целине „Војно-технички завод у Крагујевцу“

Циљ конкурса је урбана обнова и регенерација (рехабилитација) ове просторне културно - историјске целине од изузетног значаја


О конкурсу

Град Крагујевац, у склопу мера и активности на урбаној обнови и регенерацији просторно културно-историјске целине „Војно-технички завод“, покренуо је поступак за спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса са циљем да тиме започне дугорочни и свеобухватни процес обнове простора који је обележио развој града током последња два века.

Комплекс "Војно-технички завод" (ВТЗ) и војна индустрија која се развијала на овом простору, од средине XИX века била је носилац техничко-технолошког, социјалног и демографског развоја града. Данас, међутим, контекст простора ВТЗ битно је другачији. Карактерише га замрлост, небезбедност, неосветљеност, нефункционалност, еколошка угроженост, хетерогена власничка структура и неадекватно коришћење објеката који представљају културну баштину. Након што је 2006.године, Град Крагујевац откупио део простора и грађевина некадашњег ВТЗ, део комплекса коначно је постао доступан широј јавности и почео да открива све своје садржаје и бисере индустријског наслеђа.

Одлуком Владе Републике Србије, „Комплекс Војно-техничког завода у Крагујевцу“, утврђен је 2014.године за просторну културно-историјску целину изузетног значаја. Може се рећи да комплекс ВТЗ, осим проглашеног националног, има и интернационалан значај у историјском (прва мала европска држава са сопственим оружаним капацитетима - ослонац политике ослобођења балканских народа), али и у архитектонско-урбанистичком смислу (корен безорнаменталне естетике у читавом региону). Такође, ово је истовремено најстарији фабрички комплекс у овом делу Европе, зачетак индустријализације и новог друштвеног поретка, али и снажан симбол увођења Србије у модерне европске токове. 
 


Конкурс је расписан као јавна набавка - конкурс за дизајн, и објављен је на порталу јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/66957

Конкурсу документацију можете преузети на: www.arsenal-kragujevac.com;   www.uus.org.rs

Прилози уз програм конкурса (подлоге и пратећа документација) могу се преузети са линка

 

http://www.arsenal-kragujevac.com/