Навигација

Конкурс за израду идејног рјешења за уређење Рамскога трга у Прозору и зграде Културно умјетничкога центра

АктуелностиНовости и обавјештења

На темељу чланка 33. и 34. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ” бр. 39/14) и чланка 41. Статута опћине Прозор-Рама (“Службени гласник опћине Прозор-Рама”, број: 3/01), а поступајући по приједлогу Службе за просторно уређење, комуналне дјелатности, имовинско-правне послове и катастар некретнина опћине Прозор-Рама, Опћински начелник р а с п и с у ј е


 
НАТЈЕЧАЈ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ЗА УРЕЂЕЊЕ РАМСКОГА ТРГА У ПРОЗОРУ И ЗГРАДЕ КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКОГА ЦЕНТРА
 

I. ОПЋИ УВЈЕТИ НАТЈЕЧАЈА
 
 
Инвеститор и расписивач натјечаја:
 
Опћина Прозор-Рама, Улица Краља Томислава б.б. Прозор, коју заступа опћински начелник Јозо Иванчевић, др.
 
Организатор и проводитељ натјечаја:
 
Опћина Прозор-Рама, Служба за просторно уређење, комуналне дјелатности, имовинско-правне послове и катастар некретнина опћине Прозор-Рама.
 
Особа/-е задужене за комуникацију са понудитељима:
 
–  Кристина Кураја (тел. 036/771-918; е-маил:  jnabave@prozor-rama.org и
 
–  Ивица Томић (тел. 036/771-916; е-маил: prostorno@prozor-rama.org
 
 
Подаци о поступку јавне набаве
 
Поступак јавне набаве покренут је Одлуком број: 01/1-11-1979/21 од 30.08.2021. године. Ради се о поступку за додјелу уговора за набаву услуга израде Идејног рјешења за пројектирање на који се примјењује посебан поступак у складу са чланком 33. ставак (1а) и (2) Закона о јавним набавама ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број 39/14).
 
Врста и тип натјечаја:
 
Јавни, анонимни, урбанистичко-архитектонски.
 
Класификација натјечаја:
 
Идејно архитектонско урбанистичко рјешење.
 
Предмет натјечаја:
Израда Идејног рјешења за уређење Рамскога трга у Прозору и зграде Културно умјетничкога центра.
 

Више информација на порталу општине Прозор-Рама >>> ОВДЈЕ

 

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/10964/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%93%D0%93%D0%A4.jpg