Навигација

,,FAIRNETZEN“ стипендијe за студенте Универзитета у Бањој Луци

УНИБЛАктуелностиНовости и обавјештењаСавез Студената АГГФСтипендије

Универзитет примијењених наука из Есена (Њемачка), заједно са фондацијом „FAIRNETZEN“, додијелиће за календарску 2022. годину до 50 стипендија у износу од 200 евра (једнократно, противвриједност у КМ) студентима I и II циклуса свих факултета Универзитета у Бањој Луци, осим студентима који су већ били корисници стипендије ,,WELT DER WUNDER“ или ,,FAIRNETZEN“. 

За пријаву на конкурс неопходно је доставити сљедећу документацију:

1. својеручно потписан пријавни формулар на енглеском језику – формулар је доступан овдје;
2. кратку биографију на енглеском језику у којој је посебно важно детаљно описати социјални статус студента;
3. фотографију;
4. доказ о наведеном социјалном статусу (стању социјалне потребе) студента (нпр. чек од пензије, љекарски налази о болести родитеља или студента, доказ о инвалидности родитеља или студента, потврда о незапослености родитеља, доказ да је студент дијете без једног или оба родитеља, потврда центра за социјални рад о кориштењу социјалне помоћи и др.);
5. доказ о успјеху студента (увјерење о просјеку оцјена у досадашњем студију, бруцоши достављају само увјерење о упису семестра);
6. инструкцију банке за уплату стипендије на домаћи рачун у конвертибилним маркама - број жиро рачуна (уплате се врше са домаћег рачуна, није потребно достављати број девизног рачуна).

Документи под тачкама 4, 5. и 6. достављају се само на српском језику. 

Коначну листу корисника стипендије утврдиће донатори из Њемачке након разматрања приспјелих пријава и обављених разговора са кандидатима. 

Предност ће имати успјешнији студенти слабијег социјално-економског статуса. 

Исплата стипендија ће се вршити у другој половини фебруара 2022. године.

Пријаве и документација подносе се путем електронске поште, на адресу: djordje.kenjalo@unibl.org најкасније  до 12. октобра 2021. године.

 

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/10956/AGGF_fairnetzen.jpg