Навигација

Јесте ли већ завирили у „урбане собе“ Сарајева?

КњигеАктуелностиАрхитектураНовости и обавјештења

О књизи „Урбане собе Сарајева: трансформација урбаних јавних површина кориштењем алата дизајна ентеријера“ ауторки Нермине Загоре и Дине Шамић

Пише: др Борис Трапара, дипл. инж. арх.

Однос према простору који дијелимо са другим особама представља велики истраживачки изазов у савременом свијету изненадних и наглих промјена којима свакодневно свједочимо. Комплексни начини креирања приватног и јавног простора, њихове међусобне интеракције и положаји корисника простора – нас самих, питања су тренутка у којем се налазимо, као и времена које тек долази. Важност интегралног одговора на ова питања савременог третмана простора са аспекта архитектуре и урбанизма, у контексту индивидуалног и колективног идентитета и слојевитих потреба појединца у оквиру друштвене заједнице, међу првима препознају ауторке књиге „Урбане собе Сарајева“, Нермина Загора и Дина Шамић.

Репрезентативна књига чији пуни наслов је „Urban rooms of Sarajevo: Transforming urban public spaces using interior design tools“ објављена је у издању Архитектонског факултета Универзитета у Сарајеву, почетком априла 2021. године. Савремени графички дизајн књиге подржава питко написан текст који се, иако обилат неопходним стручним терминима, својим педагошким тоном посебно обраћа студентима и колегама истраживачима. Текстуалне цјелине са презентованим и објашњеним дефиницијама у оквиру поглавља су структуиране на начин да задржавају високу заинтересованост читаоца који се кроз књигу постепено упознаје са историјским развојем Сарајева, његовим урбаним проблемима, потребама и могућностима.

Кроз пет методолошки јасно постављених поглавља књиге, ауторке представљају комплексну историју генезе јавних простора у Сарајеву, утврђујући и користећи критерије њиховог мапирања, те истичући значај и промјењивости идентитета кроз историјске и друштвене транзиције, крећући се од општег ка појединачном (од ширине урбанизма до детаља ентеријера) ауторке нас кроз могућности регенерације града воде до „урбаних соба“ Сарајева – пет појединачних студија случаја третираних из угла архитекте истраживача и архитекте креатора простора. Методолошка поставка књиге, те интегрални истраживачки приступ, у позадини открива слојевиту важност улоге архитекте, а вјештина ауторки да препознају актуелне проблеме на истраживачком нивоу и успјешно понуде креативна рјешења директно указује на зрео стваралачки капацитет и континуирано бављење архитектуром у њеним различитим пољима. Овакав начин бављења простором, једним од најзначајнијих ресурса који посједујемо, представља уједно и једини прави начин - кроз уску везу истраживачког рада и праксе.
 
Посебна вриједност књиге „Урбане собе Сарајева“ је њена шира доступност, с обзиром да је књига написана на енглеском језику, она представља садржајан извор домаћим и страним истраживачима који се све више занимају за Сарајево. Књига је дио актуелне и неопходне литературе у савременим европским истраживачким оквирима. То потврђује и велики број рецентних страних извора кориштених у припреми књиге, што нам још једном показује респектабилну истраживачку ширину и високе истраживачке стандарде ауторки. Књига „Урбане собе Сарајева“ је и значајан искорак у истраживању простора у контексту урбанизма, архитектуре и дизајна на међународном нивоу, искорак који заслужује пуну пажњу и поштовање академске заједнице, поготово имајући у виду значај пионирског снопа свјетлости који ова књига ставља на имиџ Босне и Херцеговине у академским круговима у свијету. 

Књига ће бити доступна у штампаној форми у библиотекама универзитета у БиХ и партнерских универзитета у иностранству. Електронска књига је у цјелости доступна на њеб страници Архитектонског факултета УНСА и на платформи issuu: https://af.unsa.ba/publikacije/N.Zagora_D.Samic_Urban_rooms_of_Sarajevo_transforming_urban_public_spaces_using_interior_design_tools.pdf

 

Ауторке: Нермина Загора и Дина Шамић
Рецензенти: Маркус Шваји, НТНУ, Норвешка и Алесандро Масаренте, УНИФЕ,  Италија
Штампа: Добра књига
Издавач: Архитектонски факултет Универзитета у Сарајеву
Илустрације: Дуња Крвавац
Графички дизајн: Мирна Ћесовић
Лектура: Џулијет Вокер
Покровитељство: Развојни програм Уједињених нација (UNDP) БиХ

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/10752/Urban-rooms-of-Sarajevo_Mockup01.png
  • /uploads/attachment/vest/10752/Urbane_sobe_Sarajeva_1.png
  • /uploads/attachment/vest/10752/Urbane_sobe_Sarajeva_2.png