Навигација

Упутство за УПИС на I циклус студија шк. 2020/2021

АктуелностиУПИС 2020/2021

УПУТСТВО ЗА УПИС  ПРИМЉЕНИХ  КАДИДАТА  ПРВОГ ЦИКЛУСА

НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ  АРХИТЕКТУРА, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈА

ЗА УПИС ЈЕ  ПОТРЕБНО

•          ЉЕКАРСКО  УВЈЕРЕЊЕ, (које ће поред општег здравственог стања  садржавати и налаз  психолога)

•          ДВИЈЕ  СЛИКЕ,  (5цм  x  6цм)

•          УПИСНИ  МАТЕРИЈАЛ И  ИНДЕКС   (уплата 20 КМ)

•          УПЛАТИТИ ТРОШКОВЕ СЕМЕСТРА (уплата 42 КМ)

•          УПЛАТИТИ  ШКОЛАРИНУ ЗА САМОФИНАНСИРАЊЕ ( 2000 КМ - или прву рату 1000 КМ )

           или  УПЛАТИТИ  ШКОЛАРИНУ ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ ( 2000 КМ - или прву рату 1000 КМ )

•         Попунити уписни лист и залијепити слику, попунити ДВА Пријавна листа, Попунити пријавни семестрални лист, Попунити индекс и уплатити:

За кандидате  који се  не  упишу у предвиђеном року сматрамо да су одустали од  уписа. 

На основу Инструкција Владе Републике Српске (у прилогу) сви студенти који уписују прву годину, а СУФИНАНСИРАЈУ своје школовање ослобођени су плаћања  школарине.

 

Све додатне информације можете добити на телефоне Студентске службе 051 462 545 и 051 462 616 . 

КОНТАКТ информације

 

УПИСНИ МАТЕРИЈАЛ - 20,00 КМ  

Рачун број 555-000-06053684-82 Нова Банка

или рачун број 551-001-00009070-76 Уникредит банка

или рачун број 552-002-18458284-85 Адико банка

или рачун број 571-010-00002781-63 Комерцијална банка

Сврха дознаке – уписни материјал

Прималац - Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци       

Врста уплате : 0 – редовна  уплата

Врста прихода 722512

Општина 002;     Буџетска  организација  1250003

позив на број 0000000333

 

УПИС СЕМЕСТРА 42,00 КМ 

Рачун број 555-000-06053684-82 Нова Банка

или рачун број 551-001-00009070-76 Уникредит банка

или рачун број 552-002-18458284-85 Адико банка

или рачун број 571-010-00002781-63 Комерцијална банка

Сврха дознаке – упис семестра

Прималац - Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Врста уплате : 0 – редовна  уплата

Врста прихода 722512

Општина 002;     Буџетска  организација  1250003

позив на број 0000000333

 

СУФИНАНСИРАЊЕ  -  440,00 КМ (220.00 КМ х 2 или 110.00 КМ х 4) 

Рачун број 555-000-06053684-82 Нова Банка

или рачун број 551-001-00009070-76 Уникредит банка

или рачун број 552-002-18458284-85 Адико банка

или рачун број 571-010-00002781-63 Комерцијална банка

Сврха дознаке – Школарина (или прва рата школарине 220,00КМ)

Прималац - Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Врста уплате : 0 – редовна  уплата

Врста прихода 722512

Општина 002; буџтска организација 1250003

Позив на број 0000000222

 

САМОФИНАНСИРАЊЕ  -  2000,00 КМ (1000.00 КМ х 2 или 500.00 КМ х 4) 

Рачун број 555-000-06053684-82 Нова Банка

или рачун број 551-001-00009070-76 Уникредит банка

или рачун број 552-002-18458284-85 Адико банка

или рачун број 571-010-00002781-63 Комерцијална банка

Сврха дознаке – Школарина (или прва рата школарине)

Прималац - Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Врста уплате : 0 – редовна  уплата

Врста прихода 722512

Општина 002; буџтска организација 1250003

Позив на број 0000000222

(Школарина за самофинсирање на годишњем нивоу износи 2000.00 КМ. Студент може школарину уплатити у 2 или 4 рате)

 

ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА И ДИПЛОМЕ - 100,00 КМ  

Рачун број 555-000-06053684-82 Нова Банка

или рачун број 551-001-00009070-76 Уникредит банка

или рачун број 552-002-18458284-85 Адико банка

или рачун број 571-010-00002781-63 Комерцијална банка

Сврха дознаке – издавање увјерења и дипломе

Прималац - Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци       

Врста уплате : 0 – редовна  уплата

Врста прихода 722512

Општина 002;     Буџетска  организација  1250003

позив на број 0000000333

 

ИЗЛАЗАК НА ИСПИТ - шифра и назив предмета   20,00 КМ 

Рачун број 555-000-06053684-82 Нова Банка

или рачун број 551-001-00009070-76 Уникредит банка

или рачун број 552-002-18458284-85 Адико банка

или рачун број 571-010-00002781-63 Комерцијална банка

Сврха дознаке – Излазак на испит - шифра и назив предмета

Прималац - Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Врста уплате : 0 – редовна  уплата

Врста прихода 722512

Општина 002;     Буџетска  организација  1250003

позив на број 0000000333

 

 СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН  - 2000,00 КМ (1000.00 КМ х 2 или 500.00 КМ х 4)

Рачун број 555-000-06053684-82 Нова Банка

или рачун број 551-001-00009070-76 Уникредит банка

или рачун број 552-002-18458284-85 Адико банка

или рачун број 571-010-00002781-63 Комерцијална банка

Сврха дознаке – Школарина (или прва рата школарине)

Прималац - Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Врста уплате : 0 – редовна  уплата

Врста прихода 722512

Општина 002; буџтска организација 1250003

(Школарина за стране држављане на годишњем нивоу износи 2000.00 КМ. Студент може школарину уплатити у 2 или 4 рате)