Навигација

Позив за достављање радова за награду Пиранских дана архитектуре 2019

Конференције и скуповиАктуелности

Пиранеси награда се додјељује  за најуспјешније студентске радове и реализоване пројекате изведене у посљедње двије године у државама Централне Еуропе. Од ове године, поред Аустрије, Хрватске, Чешке, Грчке, Мађарске, Италије, Словачке, Србије и Словеније, и Босна и Херецеговина се придружује смотри најбоље регионалне архитектуре.

Учесници Пиранских дана архитектуре су Архитектонски факултети из сљедећих градова: Грац, Шпитал, Беч, Бања Лука, Сарајево, Сплит, Загреб, Солун, Будимпешта, Пескара, Трст, Братислава, Љубљана, Марибор, Београд, Нови Сад и АА Лондон.

Пирански дани архитектуре (ПИДА), је међунардна архитектонска конференција која се одржава од 1983. године у Пирану. Циљ ове конференције је евалуација актуелних трендова у архитектури, као и представљање прогресивних и иновативних идеја у архитектонској продукцији у региону, уз изложбу свих номинованих радова, те низ предавања.

 

СТУДЕНТСKА ПИРАНЕСИ НАГРАДА 2019

Позив за достављање радова студентима архитектонских факултета у Босни и Херцеговини

Савез студената Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, Асоцијација студената архитектуре Универзитета у Сарајеву и Асоцијација архитеката у БиХ, позивају студенте архитектонских факултета у Босни и Херцеговини да пријаве своје пројекте за међународну изложбу и студентску награду Пиранеси 2019.

Селектори за Босну и Херцеговину су доц. др Нермина Загора, Архитектонски факултет Сарајево и др Игор Kувач, Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет. Они ће одабрати два реализована или нереализована студентска архитектонска пројекта који су настали у посљедње двије године. Номиновани пројекти ће бити дио међународне изложбе, која се отвара 23. новембра 2019 у Пирану (Словенија), и дио селекције за међународну Пиранеси студентску награду.

Kритеријуми за избор пројеката су:

 • добро промишљена интеграција у урбану или природну средину
 • савремено обликовање
 • поштивање природне и културне баштине
 • савремено разумијевање традиционалних и аутохтоних архитектонских елемената
 • иновативни детаљи
 • суптилна и добро промишљена употреба боја, текстура и свјетла
 • однос према контексту

 

Пропозиције:

Пројекти се достављају мејлом селектору са факултета, преко WeTransfer-а, у зипованом фолдеру, који је насловљен именом и презименом аутора или назвом групе аутора) који садржи:

 • један pdf фајл (формат А3, маx. 2  странице), са прилозима који на најбољи начин одговарају на постављене критеријуме - обавезни графички прилози и текстуално образложење;
 • један wорд фајл са издвојеним текстуалним образложењем пројекта;
 • фолдер са издвојеним прилозима (jpg, png, giff, видео, ...) који на најбољи начин илуструју пројекат и који ће се користити за промоцију награде на нивоу БиХ;
 • један wорд фајл са сљедећи мподацима на енглеском језику: назив пројекта, локација и година израде, име и презиме аутора (групе аутора), имеи презиме ментора (професора и сарадника на предмету), назив институције - факултета, име евентуалних сарадника (фотографа или других), име и презиме контакт особе- е-маил и бр. телефона

Пројекти би требало да буду објашњени и презентовани тако да омогуће највјернију презентацију архитектонског дјела, а сви прилози и појединачни фајлови треба да буду именовани на начин да омогућују лако читање пројекта.

Величина ZIP фајла је ораничена до 25 MB.

За комуникацију се користе сва три званична језика и оба званична писма у БиХ.

Рокови:

Позив за доставу пројеката је 4.10.2019. Пројекте је могуће доставити лично (у папирној форми) или их у pdf формату послати на адресу селектора. Мејл адресе селектора у Босни и Херцеговини су nerminaz@firma-arh.com (Нермина Загора) i igor.kuvac@aggf.unibl.org (Игор Кувач), а такође су доступне на: www.pida.si/selectors-and-criteria.

Селектори ће до 15.10.2019. изабрати два пројекта, који ће бити изложени на међународној изложби Награде Пиранеси Аwард у Мнофрт галерији у Пирану, Словенија. Селектор такође има право да дода сопствене приједлоге.

Резултате селекције као и даља упутства ауторима, селектори ће објавити до 17.10.2019.

Изложба ће бити отворена од 23. новемба до 5. јануара 2020.

 

ПИРАНЕСИ НАГРАДА 2019

Пропозиције

Архитектонски пројекти реализовани у посљедње двије академске године (2017/2018 i 2018/2019) на територији Босне и Херцеговине или од стране аутора из Босне и Херцеговине у некој другој држави, испуњавају критеријуме пријаве за селекцију.

Радови се достављају до 4.10.2019. на press@aabh.ba у pdf формату (10 MB).

 • Радови требају бити презентовани на начин који највјеродостојније приказује архитектонско остварење
 • Максималне димензије презентацијског материјала је А3 формат - максимално 5 листова
 • Графички прилози: ситуација, карактеристична етажа и пресјек требају бити приказани
 • Минимално 2 прилога морају приказивати шири контекст обухвата у којем је објекат лоциран
 • У случају доградње на постојећи објекат, минимално двије фотографије морају приказивати контакт између постојећег и новог објекта
 • Пројекат мора бити представљен са минимално 3 фотографије
 • Текстуално образложење пројекта до 5000 карактера

Презентацијски материјал мора садржавати сљедеће податке на енглеском језику:

 • Назив пројекта, локацију и годину реализације
 • Име аутора или групе аутора
 • Име фотографа
 • Име контакт особе, е-маил адресу и број телефона.

Kритеријуми за одабир пројеката:

 • Добро промишљена интеграција у урбану или природну средину
 • Однос према контексту
 • Савремено обликовање
 • Поштивање природне и културне баштине
 • Савремено разумијевање традиционалних и аутохтоних архитектонских елемената
 • Иновативни детаљи
 • Суптилна и добро промишљена употреба боја, текстура и свјетла

Рокови:

Рок за предају радова је 4.10.2019.

5 радова ће бити одобрано и изложено на интернационалној изложби на Пиранским данима архитектуре у Монфорт Галерији у Пирану, Словенија. Изложба ће бити отворена од 23. новемба до 5. јануара 2020.

Одабрани аутори ће бити обавјештени о селекцији и добиће детаљнија упутства од стране организатора 17.10.2019.

Kако би се умањили трошкови штампе и транспорта те гарантовао најбољи квалитет изложених радова организатори преузимају трошкове штампе и уоквиривиња радова. Због овога номиноване архитекте и студенти требају платити накнаду за организовање изложбе у висини од:

55 EUR номиновани архитекти

35 EUR номиновани студент

Више информација о Пиранским данима архитектуре може се пронаћи на:  http://www.pida.si/en-program.