Навигација

СТЕПГРАД 2018 - Прво обавјештење и позив за пријаву радова

Међународна сарадњаСеминариКонференције и скуповиАктуелностиНовости и обавјештења

Поштоване колеге,

Велико нам је задовољство да Вас позовемо да активно учествујете у научној конференцији са међународним учешћем "Савремена  теорија и пракса у градитељству XIII", која ће се одржати 24. и 25. маја 2018. године у Бањој Луци.

Конференцију организује Архитектонско грађевинско геодетски факултет,  Универзитета у Бањој Луци. Суорганизатори конференције су:  Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Град Бања Лука, Привредна комора Републике Српске, Завод за урбанизам, изградњу и заштиту животне средине Републике Српске, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Факултет за геодезију Универзитета у Загребу, Архитектонски факултет Тјенђин Универзитета, Грађевински факултет Тјенђин Универзитета и Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Циљ научног скупа је да кроз тематски и садржајни концепт повеже науку, струку и образовање на пољу градитељства са нагласком на процес интегралности и интердисциплинарности. Програмом Скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству.

Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размијенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству .

Информације за ауторе, упутства за примјену, као и друге корисне информације доступне су на сајту конференције http://stepgrad.aggf.unibl.org , и путем мејла stepgrad@aggf.unibl.org .

Срдачан поздрав,

Организациони одбор

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STEPGRAD 2018 - First announcement and Call for Papers

Dear colleagues,

It is our great pleasure to invite you to take an active participation in the scientific conference with international participation "Contemporary theory and practice in construction XIII," which will be held on 24th and 25th May 2018 in Banja Luka.

The conference is organized by Faculty for Architecture, Civil Engineering and Geodesy of University of Banja Luka. The co-organizers of the Conference are Ministry of Spatial Planning, Civil Engineering and Ecology of the Republic of Srpska, City of Banja Luka, Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Srpska, PI Institute for Urbanism Civil Engineering and Ecology of the Republic of Srpska, Faculty of Architecture, University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade, Faculty of Geodesy, University of Zagreb, School of Architecture,  Tianjin Chengjian University, School of Civil Engineering, Tianjin Chengjian University, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad.

The proposed topic and content of the conference aim to connect science, profession and education in the field of construction with an emphasis on the process of integrality and interdisciplinarity. The conference program covers current topics in architecture, urban planning, civil engineering, geodesy and similar scientific disciplines, with special reference to education in the contemporary construction. The conference is expected to be a place where scientists and experts of various profiles dealing with construction engineering can exchange their experiences and point to current trends and accomplishments in construction.

Information for authors, instructions for application, as well as other useful information are available on the conference website http://stepgrad.aggf.unibl.org, and are enclosed to this e-mail, too.

Best regards,

Organizing committee.