Навигација

АП3 – задатак за треће вјежбање

АрхитектураАрхитектонско пројектовање 3 - АП3
Није у питању апстрактна вјежба него пројектовање. У наредних седмицу или двије требало би да се дефинише ваше „урбанистичко рјешење“. У оквиру задатог градског блока потребно је интервенисати континуланом масом грађеног. Из ове масе – која би требало да одреди и обликује јавне просторе унутар блока, уличне фронтове итд. – накнадно ћемо одузимати тамо гдје је то потребно. Дакле, не треба се устручавати. Примарно се обликују елементи градског и јавног: улични фронтови и силуете, тргови, паркови, пролази. Тек накнадно одређују се простори заједничког, приватног (задња дворишта), као и саме јединице кућа. Из почетне масе грађеног треба да се „исклешу“ куће и групације кућа у складу са захтјевима јавног, захтјевима постојећих објеката и  потребама нових начина становања. Не цртају се стазе и други дводимензионални елементи, не означавају се апстрактни процеси; говори се само кроз тродимензионалне просторне елементе. Описана „маса грађеног“ треба да буде резултат стварног тродимензионалног мишљења,  а не само резултат подизања дводимензионалних габарита. Очекују се различите висине. Очекује се контакт са постојећим објектима.   На сљедећи час потребно је донијети:
  • Основне габарите и изгледе/пресјеке (на пелиру, не на штампаним дигиталним подлогама.
  • Макету – која ће се уграђивати/уклапати у заједнички израђене макете датог блока.
  • Листове са објашњењима основних концепата и принципа по којима је формирана „маса грађеног“
  • Концепте других слојева: културног, друштвеног, амбијенталног, саобраћајног, итд.
  На сваком часу – од сад па до краја семестра – обавезно је имати пелир папир и  обавезно је на њему нешто и цртати.