Навигација

Основе урбанизма 2_Термин вјежбања

Архитектура
Због надокнаде часова у петак 20-ог маја све групе имају вјежбе од 10 до 19 часова. У складу са договором на обавезним консултацијама прошле седмице, потребно је да сви студенти заврше први лист другог графичког рада!