Навигација

РАЗВОЈ И СОЦ.НАСЕЉА

Новости и обавјештења
Поштовани студенти, Молим вас да за следеће вјежбање свака од група има припремљен прилог са урбанистичким приједлогом рјешења свих анализираних башта локала унутар припадајућег просторног обухвата.