Навигација

УМП - Управљање међународним пројектима

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивУправљање међународним пројектима
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
УМПизборни12П + 1В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вјежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  НемаНема
  Циљеви изучавања предмета
  Стицање знања о моделима формирања међународног пројектног портфолиа, токовима финансирања, тендерским процедурама, условима уговарања, и процедурама пројект менаџмента које се примјењују на међународним пројектима.
  Исходи учења (стечена знања)
  Познавање процедура набавки, тендерских процедура, као и традиционалних и нетрадиционалних стандардних форми уговора који се примјењују на међународним пројектима. Познавање структуре међународног тржишта и извора конкурентских предности на међународним тендерима који омогућавају успјешну стратегију давања понуда. Познавање процедура и процеса пројект менаџмента који се примјењују на међународним пројектима. Познавање елемената корпоративне стратегије у међународном грађевинарству: пројектног портфолиа, организационе структуре и диверсификационе стратегије на различитим међународним тржиштима.
  Садржај предмета
  Међународне грађевинске компаније и њихово пословно окружење. Међународно тржиште грађевинских услуга и производа. Конкурентске предности на међународном тржишту. Стратегија давања понуда. Међународне тендерске процедуре и процедуре набавки. Финансирање међународних пројеката. Јавно-приватни и концесиони пројекти. Стандардне форме уговора међународних пројеката према FIDIC-у. Стратегија међународних пројеката. Организациона структура међународних пројеката. Међународне процедуре пројект менаџмента. Менаџмент људских ресурса и комуникација на пројекту. Трошкови животног циклуса и вредност пројекта. Преговори и међународна арбитража.
  Методе извођења наставе
  Предавања, вјежбе, консултације, израда и одбрана семинарског рада (елабората).
  Облици провјере знања и оцјењивање
  Студенти су обавезни да присуствују настави и да ураде семинарски рад (елабората) и положе колоквијуме(тестове) и/или завршни испит.
  Посебна назнака
  .