Навигација

ОЖП - Одржавање жељезничких пруга

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивОдржавање жељезничких пруга
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОЖПобавезан12П + 1В5.5
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
нема/
Циљеви изучавања предмета
Стицање знања о основним принципима и поступцима одржавања жељезничких пруга ради остваривања услова за безбједно одвијање саобраћаја. Упознавање са техникама рада и механизацијом за одржавање жељезничких пруга.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће бити оспособљени да систематски приступе проблематици одржавања жељезница и да самостално примјењују савремене методе одржавања у пракси.
Садржај предмета
Општи појмови о одржавању жељезничких пруга. Инспекција стања пруга. Испитивање геометрије колосијека, стања шина, слободних профила и планума и трупа пруге. Текуће (редовно) одржавање горњег строја пруга ручним алатима и лаким машинама. Врсте радова. Лаке машине, опрема и алати. Сезонски радови одржавања. Механизовано одржавање горњег строја пруга. Подбијање и уређење колосијека. Стабилизација застора. Чишћење и планирање застора. Брушење шина. Заваривање шина. Уклањање вегетације. Одржавање горњег строја пруга са дугим траковима шина. Одржавање скретница. Одржавање горњег строја пруга за велике брзине. Обнова (главна оправка-ремонт) горњег строја пруге. Регенерација материјала горњег строја пруга. Регенерација шина, скретница, колосечног прибора, дрвених прагова и туцаничког застора. Одржавање доњег строја пруге. Одржавање пружних објеката (пропусти, мостови, тунели, галерије). Одржавање станичних постројења. Одржавање објеката за заштиту пруге. Зимско одржавање пруга. Планирање и програмирање радова одржавања и обнове пруга. Извођење радова са и без обуставе саобраћаја.
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања и практичне вјежбе. Консултације и индивидуалан рад са студентима. Самосталан рад студента на изради годишњег задатка.
Литература
  1. Милојковић, Т., Одржавање железничких пруга, Виша железничка школа, Београд, 1980.
  2. Милојковић, Т., Горњи строј железница, Желнид, Београд, 2000.
  3. Томичић-Торлаковић, М., Горњи строј железница, Универзитет у Београду, Београд, 1996.
  4. Томичић-Торлаковић, М., Одржавање железничких пруга, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, 1998.
  5. Правилник о одржавању горњег строја пруга Југословенских железница, бр. 314, I доштампано издање, Заједница Југословенских железница, Београд, 1989.
Облици провјере знања и оцјењивање
Похађање наставе, Годишњи задаци, Колоквиј 1, Колоквиј 2, Завршни испит
Посебна назнака
нема