Навигација

ОПЕГ-ОТГ - Одабрана поглавља економике грађевинарства

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивОдабрана поглавља економике грађевинарства
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОПЕГ-ОТГизборни23П + 2В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вјежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  НемаНема
  Циљеви изучавања предмета
  Циљ предмета је да грађевински инжењери у потпуности овладају савременом проблематиком економског и финансијског аспекта грађења у складу са важећим законским прописима.
  Исходи учења (стечена знања)
  Предмет омогућава разумијевање финансијског и економског процеса изградње објеката, комуникације, метода, материјала, опреме, планирања, терминирања, анализе трошкова, контроле трошкова; разумијевање тематских цијелина грађевинске економије као што су: економија, пословање, право, етика, руковођење и доношење одлука.
  Садржај предмета
  Финансијски процеси и управљање инвестиционим пројектом. Цијена објекта. Пословни односи инвеститор – извођач у току реализације инвестиционог подухвата. Пословање у грађевинарству. Вриједност грађевинског објекта. Производна вредност грађевинског објекта. Рачунање трошкова изградње објекта. Тржишна вриједност грађевинског објекта. Контрола/праћење реализације пројекта и наплата посла. Уговарање извођења грађевинских радова. Лицитациона документација. Избор извођача. Уговор о изградњи и опремању објеката. Наплата изведених радова. Наплата по извршеним радовима. Наплата бескаматним авансом. Ревалоризација цијене – клизна скала. Окончани обрачун. Уговорна документација за привођење локације намијени. Контрола финансијских токова у грађевинарству. Новчани ток / cash flow. Финансијски план. Динамички план улагања средстава. наплата изведених радова. Закон о порезу на додату вредност. Грађевинска компанија-предузеће .Управљање ресурсима, финансијама тржиштем и процецима. Управљање конфликтима. Управљање променама. Контрола финансијских токова у грађевинарству. Контрола финансијског плана. Контрола динамичког плана. Узроци и последице кашњења планиране реализације пројекта. Оптимизација планова производње.
  Методе извођења наставе
  Предавања, вјежбе, консултације, израда и одбрана семинарског рада (елабората).
  Литература
  1. 1. Ћировић Г., Луковић О.: “Грађевинска економија”, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 2009.
  2. 2. Ћировић, Г., Луковић, О.: "Финансијско пословање и инвестиције у грађевинарству", V издање, Виисока грађевинско-геодетска школа у Београду, Београд, 2005., 408 стр.
  3. 3. Ћировић, Г.; "Управљање инвестицијама", IV издање Висока грађевинско-геодетска школа у Београду, Београд, 2009.
  Облици провјере знања и оцјењивање
  Студенти су обавезни да присуствују настави и да ураде семинарски рад (елаборат) и положе колоквијуме(тестове) и/или завршни испит.
  Посебна назнака
  .