Навигација

ООИС - Одрживост и отпорност инфраструктурних система

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмАрхитектура и урбанизам
НазивОдрживост и отпорност инфраструктурних система
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ООИСизборни12П + 4В9.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
неманема
Циљеви изучавања предмета
Основни циљ предмета јесте стицање теоријских и практичних знања из области урбаног дизајна са фокусом на пројектовање и планирање инграструктуре града и шире територије. Разумијевањем односа између инфраструктуре и различитих просторних размјера и елемената, изграђеног и природног окружења, студенти треба да буду оспособљени за израду пројеката и планова у професионалној пракси. Развијањем и примјеном теоријских и методолошких знања, студенти треба да свеобухватно промишљају и анализирају задатке, препознају проблеме и потенцијале, и дефинишу циљеве и смјернице за пројектовање и планирање инфраструктуре усклађено са принципима одрживог развоја и очувања животног окружења.
Исходи учења (стечена знања)
- Развијена свијест о значају концепата одрживости и отпроности животне средине у планирању и пројектовању инфраструктуре у локалном и националном контексту; - Свеобухватно знање интегралног приступа планирања и пројектовања система инфраструктуре; - Свеобухватно знање о савременим моделима система мобилности у градовима; - Способности и вјештине вербалне и графичке презентације резултата истраживања и пројекта урбаног дизајна.
Садржај предмета
- Комплексни и међусобно повезани системи различитих просторних размјера неопходни за функционисање градова; - Технолошки концепти и инфраструктурни системи као неопходан садржај одрживих и отпорних градова; - Приступи и методе у планирању и пројектовању градске инфраструктуре у локалном контексту – критички осврт; - Иновације и развој система урбане мобилности који омогућавају реконцептуализацију градова и територија у контексту проблема одрживог развоја, отпорне животне средине и климатских промјена; - Пејзажни приступ у планирању и пројектовању урбане инфраструктуре.
Методе извођења наставе
Мултимедијална и ex-cathedra предавања, интерактивни рад са студентима, теренски рад и просторна анализа, радионица, израда урбанистичког пројекта, презентација и одбрана студентског пројекта.
Литература
  1. Alenka Fikfak, Saja Kosanović, Miha Konjar and Enrico Anguillari /eds./ Sustainability and Resilience: Socio-Spatial Perspective. THIS BOOK IS PART OF THE BOOK SERIES Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education, research and design. Delft: TU Delft Open, 2018.
  2. S. Kosanović, A. Fikfak, N. Novaković, T. Klein /eds./ Realms of Urban Design: Mapping Sustainability. THIS BOOK IS PART OF THE BOOK SERIES Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education, research and design. Delft: TU Delft Open, 2018.
  3. Enrico Anguillari and Branka Dimitrijević /eds./ Integrated Urban Planning: Directions, Resources and Territories. THIS BOOK IS PART OF THE BOOK SERIES Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education, research and design. Delft: TU Delft Open, 2018.
  4. Thaleia Konstantinou, Nataša Ćuković Ignjatović and Martina Zbašnik-Senegačnik /eds./ Energy: Resources and Building Performance. THIS BOOK IS PART OF THE BOOK SERIES Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education, research and design. Delft: TU Delft Open, 2018.
  5. Saja Kosanović, Tillmann Klein, Thaleia Konstantinou, Ana Radivojević and Linda Hildebrand /eds./ Sustainable and Resilient Building Design: Approaches, Methods and Tools. THIS BOOK IS PART OF THE BOOK SERIES Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education, research and design. Delft: TU Delft Open, 2018.
Облици провјере знања и оцјењивање
Активност на настави - 10 бодова Колоквијуми - 10 бодова Графички рад - 70 бодова Завршни испит - 10 бодова
Посебна назнака
/