Навигација

МГДМТ - Дигитално моделовање терена

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивДигитално моделовање терена
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
МГДМТизборни22П + 1В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
----
Циљеви изучавања предмета
Стицање основних и примијењених знања из области дигиталног моделовања података и Дигиталних модела терена. Увођње студената у област 3Д модела и проблематику која прати визуализацију рељефа и геопростора.
Исходи учења (стечена знања)
Стечена знања користи у стручним предметима, у формулисању и у рјешавању инжењерских проблема.
Садржај предмета
--
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања, рачунарске вјежбе, активно учествовање и израду задатака.
Литература
  1. Li, Z., Zhu, Q., Gold, C.: Digital terrain modeling : principes and metodology (2005) CRC Press, Boca Raton
  2. Kraus, K.: Photogrammetrie, Band 3 (2001) Topographische Informationsysteme, Bonn, Germany
  3. Миодраг Регодић (2017) Дигитално моделовање терена, писана предавања
Облици провјере знања и оцјењивање
Активност у настави. Предиспитне обавезе. Завршни испит.
Посебна назнака
--