Навигација

ОГ07ФУНД - Фундирање

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивФундирање
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГ07ФУНДобавезан62П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Механика тлаПложен испит
Циљеви изучавања предмета
Стицање неопходних знања из области темељења различитих врста грађевинских конструкција
Исходи учења (стечена знања)
Након одслушаног предмета студент је способан димензионисати темеље(плитке,дубоке) и потпорне конструкције. Такође је способан прорачунати осигурање темељне јаме.
Садржај предмета
Темељи самци.Темељи система траке.Греде на еластичној подлози. Темењи система роштиља. Заједнички темељ за више стубова-контра греде.Темењи монтажних(бетонских,челичних)стубова.Поболјшавање механичких свјстава тла"in situ". Геосинтетички материјали(подјела,начин кориштења). Осигурање темељне јаме прибојима и загатима. Фундирање под заштитом загата. Дубоки темељи. Различити типови дубоког темељења(шипови,бунари,кесони,дијафрагме). Принципи прорачуна дубоких темеља. Прорачун и димензионисање шипова. Прорачун стабилности заштитних зидова. Динамички оптерећени темељи. Темељење у сеизмички активним подручјима.
Методе извођења наставе
Предавања,вјежбе,консултације
Литература
  1. 1. Стевановић, С., Фундирање грађевинских објеката, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд,1999.
  2. 2. Нонвеиллер, Е., Механика тла и темељење грађевина, Школска књига, Загреб,1990.
  3. 3. Роје Бонацци,Т., Мишчевић,П., Темељење , Грађевински факултет Сплит,1997.
  4. 4. Вујачић, Ч., Фундирање, Научна књига, Београд,1991.
  5. 5. EUROCODE 7
Облици провјере знања и оцјењивање
Kолоквијум 1, колоквијум 2, елаборати, завршни испит
Посебна назнака
Студент је обавезан да похађа наставу и уради и одбрани семинарски рад. Провјере знања током семестра (колоквијуми) се нe понављају. За студента који није присуствовао провјерама знања током семестра или није остварио пролазан резултат (најмање 51 % бодова предвиђених за провјеру знања) ће бити организован писмени испит