Навигација

ОА07АП13 - Архитектонско пројектовање 13

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектонско инжењерство,Архитектонско пројектовање,Архитектура,Урбанизам
НазивАрхитектонско пројектовање 13
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОА07АП13обавезан71П + 3В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
АП1-АП8Положене предиспитне обавезе и предан графички рад.
Циљеви изучавања предмета
Циљ је упознавање са примарном функционалном логиком пројектовања спортских објеката.
Исходи учења (стечена знања)
Студент стиче знање о пројектовању спортских објекта. Упознат је са комплексним програмско- техничким карактеристикама, и у могућности је да самостално примјењује знања из ове области.
Садржај предмета
Т-1: Опште, заједничке карактеристике спортских објеката.Историјски развој спортских објеката у физичкој култури. Подјела и врста спортских објеката. : Спортски објекти отвореног и затвореног типа. Преглед активности које се одвијају у отвореним и затвореним спортским објектима.
Методе извођења наставе
Интерактиви наставни процес кроз предавња и вјежбе који резултује графичким радом и испитом.
Литература
  1. Слободан, Илић. (1998) Спортски објекти. Београд: Издавач аутор;
  2. Несторовић, Миодраг (2000) Конструктивни системи – принципи конструисања и обликовања. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду
  3. Данчевић, Десимир (1967) Индустријски објекти. Ниш: Заједница завода за заштиту
Облици провјере знања и оцјењивање
Наставне активности, провјера знања у току семестра, завршни испит.