Навигација

ОАИ07ДК - Дизајн конструкција великих распона

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектонско пројектовање
НазивДизајн конструкција великих распона
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОАИ07ДКизборни81П + 3В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
немаЗа полагање завршног испита извршене све обавезе предвиђене радом на предавањима и вјежбама: 1) потпис у индексу и 2) позитивно оцијењен графички рад.
Циљеви изучавања предмета
Циљ предмета јесте упознавање са проблематиком која се бави изучавањем конструкција великих распона, њиховим карактеристикама у односу на локацију, функцију, технолошки процес, наглашавање архитектонско-обликовне компоненте и хуманизовање изграђеног простора. Студентима се појашњава филозофија градње као и интеракција са изграђеним и природним окружењем.
Исходи учења (стечена знања)
Након успjешног завршетка овог предмета, студенти ће бити у могућности да дизајнирају конструкције великих распона и конструктивне склопове (од челика, армираног бетона и дрвета) у односу на локацију, функцију и архитектонско-обликовне захтјеве. У погледу савладавања метода пројектовања, студенти ће бити у могућности да управљају процесом, приступом и методама дизајна конструкција великих распона за различите архитектонске структуре.
Садржај предмета
Упознавање са дизајном конструкција великих распона кроз: 1) основне поставке конструкција великих распона; 2) историјат конструкција великих распона од челика (линијске, просторне-линијске и просторне челичне решетке, геодезијске куполе и закривљене решетке); 3) историјат конструкција великих распона од армираног бетона (монтажне конструкције, кратки и дуги сводови, хиперболични параболоиди и коноиди, куполе и ротиране површине); 4) историјат конструкција великих распона од дрвета (линијски дрвени носачи, просторне решетке, хиперболични параболоиди и коноиди од дрвета, куполе и закривљене решетке).
Методе извођења наставе
предавања по принципу екскатедре вјежбања - интерактивна настава која укључује предавања, округле столове, презентације и индивидуалне консултације са студентима теренски рад - обилазак предметне локације
Литература
  1. Несторовић, Миодраг: Конструктивни системи, Београд, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2007.
  2. Георгиевски, Владимир: Лаке металне конструкције - просторни решеткасти ситеми, Београд, ДИП Грађевинска књига, 1990.
  3. Поповић, Жорж: Зградарство: Београд, Научна књига, 1987.
  4. Данчевић, Десимир: Конструктивни системи, Ниш, Институт за документацију заштите на раду, 1978.
  5. Салвадори, Марио и Роберт Хеллер: Конструкције в архитектури, Љубљана, Државна Заложба Словеније, 1979.
Облици провјере знања и оцјењивање
Похађање наставе - 3 бода Активност на настави - 7 бодова Графички рад - 70 бодова Испит - 20 бодова
Посебна назнака
/