Navigation

OA07AP9 - Архитектонско пројектовање 9

Course specification
Type of studyBachelor academic studies
Study programme
Course titleАрхитектонско пројектовање 9
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
OA07AP9mandatory61П + 2В4.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
--
The goal
-
The outcome
-
Contents
-
Methods of teaching
-
Literature
  1. Fejzić, Emir., Kevac, Lazo., Vujičić, Tijana., Trkulja, Tanja. (2010). Industrijski objekti - skripta, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci Arhitektonsko-građevinski fakultet. (Original title)
  2. Alikalfić, Vera (2004) Industrijski objekti i industrijski kompleksi. Sarajevo: Arhitektonski fakultet u Sarajevu. (Original title)
  3. Damjanović, Vojislav (različite godine izdanja) Industrijski kompleksi i zgrade. Beograd: Građevinska knjiga (Original title)
  4. Popović, Žorž (2000) Zgradarstvo. Beograd: Izdavač autor. (Original title)
  5. Nestorović, Miodrag (2000) Konstruktivni sistemi – principi konstruisanja i oblikovanja. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu. (Original title)
Облици провјере знања и оцјењивање
-
Посебна назнака
Присуство на предавањима и вјежбама је обавезно. Да би студент стекао право на потпис дужан је присуствовати на 80% наставе (маx. 3 изостанка). Студенти, који нису редовно пратили вјежбе или чији рад је негативно оцијењен на коначној предаји, наредне школске године поново прате вјежбе по новом пројектном задатку. Уколико предметни асистент, при оцјењивању графичких радова, процијени да графички рад предат на коначној предаји својим квалитетом задовољава критеријуме пролаза али због ситних грешака губи на квалитету и оцјени, асистент има право дозволити студенту дораду графичког рада за вишу оцјену. Уколико се, при оцјењивању графичких радова, процијени да се појединачни графички рад студента, одговарајућим вишим квалитетом, издваја од остатка графичких радова, предметни асистент може студенту одобрити израду изложбеног плаката за додатних маx 5 бодова. Студент може да положи теоријски дио испита тако да положи два колоквијума 35% (I колоквијум 17,5%+ II колоквијум 17,5%) или испит 35% (I тест 17,5% + II тест 17,5%).